Kruimelpad

Betere bescherming voor dieren - 20/01/2012

Boer met koe en kalf in weide © EU

Een nieuw plan moet leemtes opvullen in de dierenwelzijnswetgeving, zodat dieren beter beschermd worden en consumenten bewuster kunnen kopen.

De EU-regels voor humane behandeling van dieren bereiken niet het beoogde effect.

Een fragmentarische benadering, lacunes in de wetgeving en een gebrek aan handhaving in sommige landen zorgen ervoor dat dieren niet altijd volgens de EU-normen behandeld worden. De boeren in de landen die de regels wel handhaven, lijden daardoor een concurrentienadeel.

De Commissie wil deze problemen aanpakken met een nieuwe strategie voor dierenwelzijn . De boeren zullen meer steun krijgen om de Europese dierenwelzijnsnormen na te leven. De consument zal profiteren van meer transparantie en krijgt betere informatie over dierenwelzijn.

Eenvoudige complete regels

In het kader van deze strategie wil de Commissie voorstellen doen voor wetgeving die de leemtes in de huidige dierenwelzijnswetgeving opvult. Zij wil ook:

  • consumenten beter informeren over wat claims over dierenwelzijn op etiketten echt betekenen
  • ervoor zorgen dat de regels de dieren echt ten goede komen
  • betere opleidingen voor mensen die met dieren omgaan

Resultaten binnen vier jaar

De strategie behelst een reeks maatregelen die in de loop van de volgende vier jaar geleidelijk moeten worden ingevoerd.

Zo zal bijvoorbeeld de bestaande wetgeving worden aangepast om de naleving te bevorderen. Er zal ook betere informatie over de hoge dierenwelzijnsnormen van de EU worden verspreid.

Later dit jaar worden er plannen verwacht over slachten en regels of richtsnoeren over dierenvervoer. Er zal dit jaar bovendien actie worden ondernomen om het welzijn van zeugen te verbeteren en volgend jaar komen er algemene richtsnoeren over varkens. Het voorstel over een algemeen wetgevingsinitiatief over dierenwelzijn zal in 2014 worden behandeld.

Concurrerend blijven

Om ervoor te zorgen dat de Europese boeren met producenten van buiten de EU kunnen concurreren, worden de EU-waarden op het gebied van dierenwelzijn ook in het buitenland gepromoot en wordt er aan internationale normen gewerkt.

Beter gebruik van onderzoek

Er komt in de EU een netwerk van referentiecentra voor de verbetering van het dierenwelzijnsonderzoek en de verspreiding van de resultaten bij de boeren.

Meer over diergezondheid en -welzijn

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links