Navigācijas ceļš

Labāka dzīvnieku aizsardzība - 20/01/2012

Fermeris uz lauka līdzās govij nes teliņu © ES

Jauns plāns, kā novērst robus ES tiesību aktos par dzīvnieku labturību, panākot labāku dzīvnieku aizsardzību un dodot patērētājiem iespēju iepirkties gudri.

ES noteikumi par cilvēcīgu apiešanos ar dzīvniekiem nedarbojas, kā nākas.

Fragmentāra pieeja, robi likumdošanā un novārtā atstātā tiesību aktu izpilde dažās valstīs ir iemesli, kuru dēļ ne visos gadījumos attieksme pret dzīvniekiem atbilst ES standartiem. Turklāt tajās valstīs, kurās šo noteikumu izpilde tiek uzraudzīta, fermeriem ir neizdevīgāki konkurences apstākļi.

Komisija plāno šīs problēmas novērst ar jaunu dzīvnieku labturības stratēģiju . Fermeri saņems lielāku atbalstu, lai tie spētu nodrošināt ES tiesību aktos paredzētos labturības standartus. Tas nāks par labu arī patērētājiem, jo viņiem būs labāka pārredzamība un vairāk informācijas par dzīvnieku labturību.

Vienkāršāki visaptveroši noteikumi

Atbilstīgi stratēģijai Komisija apsver ierosināt vispusīgāku tiesību aktu par dzīvnieku labturību, lai novērstu atlikušās nepilnības spēkā esošajos aktos. Tā arī centīsies panākt šo:

  • lai patērētājiem būtu vairāk informācijas, kas viņiem palīdzētu saprast, ko īsti produktu marķējumā nozīmē norādes uz dzīvnieku labturību;
  • lai noteikumi tiešām nāktu par labu dzīvniekiem;
  • lai cilvēki, kuri strādā ar dzīvniekiem, saņemtu labāku apmācību.

Uzlabojumi četru gadu laikā

Stratēģijā arī izklāstīti vairāki pasākumi, kas pakāpeniski īstenojami nākamo četru gadu laikā.

Piemēram, tiks nostiprināti pašreiz spēkā esošie tiesību akti, lai uzlabotu to izpildi. Tiks piedāvāta labāka informācija par augstajiem ES dzīvnieku labturības standartiem.

Šogad iecerēts reglamentēt dzīvnieku kaušanu, kā arī izdot noteikumus vai vadlīnijas par dzīvnieku pārvadāšanu. Vēl šogad plānots veikt arī pasākumus, lai uzlabotu sivēnmāšu labturību, un nākamgad gaidāmas vispārējas vadlīnijas attiecībā uz cūkām. 2014. gadā tiks pārskatīts priekšlikums par vispārējas dzīvnieku labturības likumprojektu.

Konkurētspējas saglabāšana

Lai Eiropas fermeri spētu izturēt ārzemju produktu radīto konkurenci, tiks popularizēti ES augstie standarti dzīvnieku labturības jomā un tiks pieliktas pūles, lai izstrādātu starptautiskus standartus.

Pētniecības potenciāla izmantošana

Eiropas Savienībā tiks izveidots references centru tīkls, lai palīdzētu uzlabot dzīvnieku labturības izpēti un lai fermeri varētu iepazīties ar šīs izpētes rezultātiem.

Vēl par dzīvnieku veselību un labturību danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites