Navigointipolku

Eläinten hyvinvointia parannetaan - 20/01/2012

Maanviljelijä kantaa vasikkaa lehmän vierellä © EU

Komissio on esittänyt uutta strategiaa EU:n eläinsuojelulainsäädännön puutteiden korjaamiseksi, eläinten suojelun parantamiseksi ja kuluttajien valistamiseksi eläinten hyvinvoinnista.

Eläinten kohtelua koskevat EU:n säännöt eivät käytännössä toimi halutulla tavoin.

Koska eläinten hyvinvointia käsittelevä lainsäädäntö on sektorikohtaista ja hajanaista eikä sääntöjä sovelleta joissakin maissa, kaikki eläimet eivät saa EU-standardien mukaista kohtelua. Lisäksi ne maataloustuottajat, jotka noudattavat eläinten hyvinvointia koskevia määräyksiä, ovat muihin nähden huonommassa kilpailuasemassa.

Komissio haluaa puuttua näihin ongelmiin uudessa eläinten hyvinvointia koskevassa strategiassaan . Strategialla halutaan kannustaa kotieläintuottajia noudattamaan EU-lainsäädännön edellyttämiä eläinten hyvinvointia koskevia standardeja. Myös kuluttajat hyötyvät paremmasta tiedotuksesta ja avoimuudesta eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa.

Yksinkertaisemmat ja kattavammat säännöt

Strategian mukaan eläinten hyvinvointiin on puututtava kokonaisvaltaisella tavalla. Tämän johdosta komissio selvittää tarvetta esittää uutta kattavampaa lainsäädäntöä, jolla nykyiset lainsäädännölliset aukot saataisiin korjattua. Strategian tavoitteena on myös

  • lisätä kuluttajille suunnattua tiedotusta, jotta he ymmärtävät eläinten hyvinvointia koskevat merkinnät tuotetiedoissa
  • varmistaa, että määräykset todella koituvat eläinten parhaaksi
  • parantaa eläimiä käsittelevien henkilöiden ammattitaitoa

Toimien jaksotus

Strategiassa esitetään myös toimenpiteitä, jotka toteutetaan asteittain seuraavien neljän vuoden aikana.

Esimerkiksi nykyistä lainsäädäntöä vahvistetaan ja varmistetaan, että sitä myös noudatetaan jäsenmaissa. Samoin parannetaan tiedotusta eläinten hyvinvointia koskevista EU-standardeista.

Vuonna 2012 on tarkoitus laatia suunnitelma teurasasetuksen täytäntöönpanemisesta sekä säännöt tai ohjeet eläinten suojelusta kuljettamisen aikana. Myös porsaiden hyvinvoinnin parantaminen on vuoden suunnitelmissa, ja sikojen suojelua koskevien ohjeiden on määrä valmistua seuraavana vuonna. Ehdotus eläinten hyvinvointiin liittyväksi yleiseksi lainsäädäntökehykseksi on ohjelmassa vuonna 2014.

Kilpailukyvyn säilyttäminen

Jotta eurooppalaisten maataloustuottajien kilpailukyky säilyy ulkomaisen tuonnin suhteen, pyritään eläinten hyvinvointiin liittyvien EU-standardien noudattamista edistämään myös EU:n ulkopuolella ja aktiivisesti edistämään alan kansainvälisien standardien kehittämisestä.

Tutkimustulosten hyödyntäminen

EU:hun perustetaan viitekeskusten verkosto, joka edistää eläinten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja tiedottaa tuloksista maataloustuottajille.

Lisää eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä