Navigatsioonitee

Parem kaitse loomadele - 20/01/2012

Talunik kandmas põllul lehma kõrval vasikat © EL

Uue kava eesmärk on täita lüngad loomade heaolu käsitlevates ELi õigusaktides, pakkudes loomadele paremat kaitset ja võimaldades tarbijatel teha teadlikke oste.

ELi eeskirjad loomade inimliku kohtlemise kohta ei toimi nii nagu nad peaksid.

Killustatud lähenemisviis, seaduselüngad ning jõustamise puudumine mõnedes riikides tähendab seda, et mitte kõiki loomi ei kohelda vastavalt ELi standarditele. Põllumajandustootjad riikides, kus asjaomaseid eeskirju jõustatakse, jäetakse ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Komisjon soovib neid probleeme lahendada uue loomade heaolu käsitleva strateegia abil. Põllumajandustootjad saavad rohkem toetust, et vastata ELi õigusaktides sätestatud heaolu käsitlevatele standarditele. Tarbijad saavad samuti kasu suuremast läbipaistvusest ja paremast loomade heaolu käsitlevast teabest.

Lihtsamad, kõikehõlmavad eeskirjad

Komisjon kavandab strateegia raames esitada laiaulatuslikuma loomade heaolu käsitleva õigusakti, et täita lüngad kehtivates õigusaktides. Selle eesmärk on samuti

  • anda tarbijatele rohkem teavet, et aidata neil aru saada, mida toodetele märgitud loomade heaolu käsitlevad märgised tegelikult tähendavad;
  • tagada, et eeskirjadest oleks loomadele kasu ka tegelikkuses;
  • parandada loomadega tegelevate inimeste väljaõpet;

Tulemused nelja aasta jooksul

Strateegias esitatakse erinevaid meetmeid, mida viiakse ellu järkjärgult järgmise nelja aasta jooksul.

Näiteks parandatakse vastavust kehtivatele õigusaktidele ja tagatakse parem teave loomade heaolu käsitlevate ELi kõrgete standardite kohta.

Loomade tapmist käsitlevad kavad esitatakse eeldatavasti käesoleval aastal, hõlmates ka eeskirju või suuniseid loomade transpordi kohta. Sel aastal võetakse ka meetmeid emiste heaolu parandamiseks ning järgmisel aastal on kavandatud ka sigu üldisemalt käsitlevate suuniste esitamine. Loomade üldist heaolu käsitlev ettepanek kavandatakse esitada 2014. aastal.

Konkurentsis püsimine

Euroopa põllumajandustootjate konkurentsivõime säilitamiseks välismaise impordi tingimustes edendatakse ELi väärtusi loomade heaolu kohta ka välismaal ning tehakse suuremaid jõupingutusi rahvusvaheliste standardite väljatöötamiseks.

Teadusuuringute tõhusam kasutamine

ELis luuakse võrdluskeskuste võrgustik, et tõhustada loomade heaolu käsitlevaid teadusuuringuid ning teha asjaomased tulemused põllumajandustootjatele kättesaadavaks.

Lugege täiendavalt loomatervise ja heaolu kohta danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad