Sti

Bedre dyrebeskyttelse - 20/01/2012

Landmand bærer en kalv på marken ved siden af en ko © EU

Ny plan skal afhjælpe mangler i EU's dyrevelfærdslovgivning, beskytte dyrene bedre og gøre forbrugerne i stand til at købe ind med omtanke.

EU's regler for, hvordan vi skal behandle dyr, virker ikke efter hensigten.

En usammenhængende strategi, mangler i lovgivningen og manglende håndhævelse i visse lande betyder, at ikke alle dyr behandles efter EU's standarder. Og landbrugerne i de lande, der rent faktisk håndhæver reglerne, stilles derved ringere i konkurrencen.

Kommissionen vil nu tackle disse problemer med en ny strategi for dyrevelfærd . Landbrugerne vil få bedre støtte til at leve op til EU-lovgivningens velfærdsstandarder. Forbrugerne vil også få gavn af planen i form af øget gennemsigtighed og bedre information om dyrevelfærd.

Enklere og mere omfattende regler

Som led i strategien overvejer Europa-Kommissionen at fremsætte forslag om en mere omfattende dyrevelfærdslov, der skal dække de fortsatte mangler i den nuværende strategi. Den vil også sigte mod at:

  • give forbrugerne mere information for at hjælpe dem med at forstå, hvad dyrevelfærdsanprisningerne på varernes etiketter egentlig betyder
  • sikre, at reglerne virkelig er til gavn for dyrene
  • forbedre uddannelsen af personer, der håndterer dyr

Forbedringer over en fireårig periode

Strategien indeholder også en række tiltag, der skal indføres løbende over en periode på fire år.

For eksempel skal de nuværende love skærpes for at forbedre overholdelsen. Der skal informeres bedre om EU's høje dyrevelfærdsstandarder.

Senere i år forventes planer om regulering af slagtning af dyr sammen med regler eller retningslinjer for dyretransport. I år vil der også blive gjort en indsats for at forbedre dyrevelfærden for søer, og der er generelle retningslinjer om svin i sigte til næste år. Forslaget om en generel dyrevelfærdslov vil blive drøftet i 2014.

Bevaring af konkurrenceevnen

For at sikre, at europæiske landbrugere fortsat kan konkurrere med import fra udlandet, skal EU's værdier med hensyn til dyrevelfærd promoveres i udlandet, og der skal gøres mere for at udvikle internationale standarder.

Bedre udnyttelse af forskningen

Der skal etableres et netværk af referencecentre i EU, der skal hjælpe med at forbedre forskning i dyrevelfærd og gøre resultaterne tilgængelige for landbrugerne.

Mere om dyresundhed og -velfærd

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links