Sökväg

EU:s jordbrukspolitik – bättre, grönare och mer rättvis - 12/10/2011

Vinskörd © EU

Enligt EU:s plan för den framtida jordbrukspolitiken ska tillgången på mat bli säkrare, miljön skyddas och utvecklingen på landsbygden bli hållbarare.

Reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 ska hjälpa bönderna att anpassa sig till de ändrade behoven på marknaden och säkra ett miljövänligt utbud av livsmedel.

Med förslagen DeutschEnglishfrançais vill EU på bästa sätt använda pengarna till att göra bönderna mer konkurrenskraftiga. Konsumenterna ska också få bra mat till rimliga priser.

Förslagen gäller bland annat följande:

  • Stöden ska bli rättvisare och mer målinriktade – det grundläggande inkomststödet ska begränsas till aktiva bönder och uppgå till högst 300 000 euro per år och gård. Stöden ska också fördelas mer rättvist mellan bönder, regioner och länder.
  • Bönderna ska få hjälp att hantera de snabba pris- och efterfrågesvängningarna – stödet ska betalas ut snabbare i kristider.
  • 30 procent av jordbruksstödet ska öronmärkas för jordbrukare som använder miljövänliga metoder – man ska bedriva diversifierad odling, skydda permanent betesmark och bevara naturområden och landskap.
  • Forskning och innovation ska få stöd – stödet till FoU ska dubblas, forskningen ska bli mer relevant för bönderna och kunskapsöverföringen från labb till lada ska gå snabbare.
  • Jordbrukarna ska få mer egenmakt – bondeorganisationerna ska få mer stöd och direkta kontakter med konsumenterna ska främjas genom att antalet mellanhänder minskas.
  • Miljöskyddet ska stärkas – klimatarbete och effektivt resursutnyttjande ska högprioriteras.
  • Yngre bönder ska lockas till yrket – bönder under 40 ska få stöd under sina fem första yrkesår.
  • Sysselsättning och företagande på landsbygden ska främjas – nya småföretag ska till exempel kunna få upp till 70 000 euro under fem år.
  • Ökenspridningen ska stoppas – bönder i områden med naturbetingade svårigheter ska få mer stöd.
  • Byråkratin ska minskas – reglerna ska förenklas, särskild för småbönder, som kan få årliga schablonbelopp på 500–1 000 euro per gård.

Tidigare reformer har lett till att jordbruksanslagens andel av EU:s budget har sjunkit från nästan 75 till 41 procent. Med de nya förslagen kan pengarna dessutom användas på ett effektivare och mer målinriktat sätt.

Förslagen ska träda i kraft 2014, efter det att Europaparlamentet och ministerrådet har godkänt dem.

Läs mer om EU:s jordbrukspolitik DeutschEnglishfrançais

Läs mer om jordbruket och landsbygdsutveckling

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar