Navigacijska pot

Reformirana kmetijska politika: bolj pravična, ekološka, gospodarna - 12/10/2011

Skupina trgačev © EU

S prenovljeno kmetijsko politiko EU bi zagotovili zanesljivo oskrbo s hrano, zavarovali okolje in omogočili trajnosten razvoj podeželja.

Predlagana reforma skupne kmetijske politike po letu 2013 bo kmetom pomagala pri prilagajanju na spreminjajoče se zahteve trga in potrošnikom zagotovila trajnostno hrano.

Evropska komisija želi s predlaganimi ukrepi DeutschEnglishfrançais kar najbolje izkoristiti finančna sredstva in spodbuditi kmete k večji konkurenčnosti, kar bo za potrošnike posledično pomenilo kakovostno hrano po pošteni ceni.

Med ukrepi so:

  • bolj poštena, enostavna in usmerjena podpora: osnovna podpora bo namenjena samo aktivnim kmetom in omejena na 300 000 evrov letno na kmetijo, pri čemer bodo sredstva pravičneje razdelili med kmete, regije in države EU;
  • pomoč kmetom pri spopadanju s hitrimi spremembami v ceni in povpraševanju: zlasti hitrejša pomoč v času gospodarske krize;
  • 30-odstotni delež neposrednih plačil rezerviranih za kmetije, ki uveljavljajo okolju prijazne prakse: diverzifikacija kultur, ohranjanje stalnih pašnikov, varstvo narave in krajine;
  • financiranje raziskav in inovacij: podvojiti sredstva za raziskave, raziskave približati potrebam kmetov, pospešiti prenos laboratorijskega znanja v uporabno kmetijsko prakso;
  • več moči kmetom: podpora kmetijskim organizacijam in neposrednim stikom s potrošniki, manj posrednikov;
  • podpora varstvu okolja: boj proti podnebnim spremembam in gospodarna raba virov bosta prednostni nalogi tudi za politiko podeželja;
  • pomoč mladim kmetom, mlajšim od 40 let v prvih petih letih kmetovanja;
  • spodbujanje zaposlovanja in podjetništva na podeželju: za petletno obdobje znesek do 70 000 evrov za mala podjetja;
  • preprečitev dezertifikacije: dodatna sredstva za kmete v naravno izpostavljenih predelih;
  • zmanjšanje birokracije: enostavnejša pravila predvsem za male kmete, ki bodo prejemali pavšalne zneske od 500 do 1000 evrov letno na kmetijo.

Z dosedanjimi reformami je Evropska komisija zmanjšala proračunska sredstva EU za kmetijstvo s skoraj 75 % na 41 %. Po novem predlogu bo financiranje še bolj ciljno usmerjeno in učinkovito.

Če bodo predlagano reformo podprli Evropski parlament in ministri držav članic v Svetu EU, bodo ukrepi začeli veljati leta 2014.

Več o prihodnji SKP DeutschEnglishfrançais

Več o kmetijstvu in razvoju podeželja

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave