Navigačný riadok

Reforma SPP – spravodlivejšia, ekologickejšia a efektívnejšia politika - 12/10/2011

Oberačka hrozna © EU

Plán sa zameriava na zmenu poľnohospodárskej politiky EÚ s cieľom chrániť životné prostredie, zabezpečiť dostupnosť potravín a podporiť udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013 by mala poľnohospodárom pomôcť prispôsobiť sa zmenám na trhu a zabezpečiť neprerušené a udržateľné dodávky potravín.

Cieľom návrhov DeutschEnglishfrançais je čo najlepšie využitie dostupných zdrojov zvyšovaním konkurencieschopnosti poľnohospodárov. Spotrebiteľom to prinesie kvalitnejšie potraviny za férovejšie ceny.

Medzi navrhované opatrenia patria:

  • väčší dôraz na spravodlivejšie, jednoduchšie a účelnejšie poskytovanie podpory – základná pomoc pre aktívnych farmárov by sa mala obmedziť sumou 300 000 EUR ročne na farmu a finančné prostriedky by sa mali rovnomernejšie deliť medzi jednotlivých poľnohospodárov, regióny a členské štáty EÚ;
  • pomoc poľnohospodárom prispôsobiť sa rýchlym zmenám cien a dopytu – opatrenia by mali prispieť k rýchlejšej aktivácii pomoci počas hospodárskych kríz;
  • vyčlenenie 30 % prostriedkov SPP pre poľnohospodárov, ktorí využívajú technológie zohľadňujúce životné prostredie – podporovať by sa mala diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých pasienkov, zachovanie prírodných oblastí a krajiny;
  • väčší dôraz na výskum a inovácie – malo by sa zdvojnásobiť financovanie výskumu a vývoja, výskum by sa mal prispôsobiť potrebám poľnohospodárov a malo by dôjsť k zrýchleniu zavádzania vedeckých poznatkov v praxi;
  • posilnenie postavenia farmárov – aby sa minimalizoval počet sprostredkovateľov, mali by sa podporiť organizácie poľnohospodárov a priamy kontakt farmárov so spotrebiteľmi;
  • podpora ochrany životného prostredia – boj proti zmenám klímy a efektívne využívanie zdrojov by sa mali stať prioritami pre vidiecke oblasti;
  • zatraktívnenie poľnohospodárstva pre mladých farmárov – poľnohospodári pod 40 rokov by sa mali podporovať počas prvých piatich rokov podnikania;
  • podpora zamestnávania a podnikania vo vidieckych oblastiach – napríklad malé projekty by sa mohli uchádzať o financovanie do výšky 70 000 EUR (na 5 rokov);
  • predchádzanie dezertifikácii – poľnohospodárom v znevýhodnených prírodných oblastiach by sa mali poskytnúť dodatočné zdroje;
  • znižovanie administratívnej záťaže – pravidlá by mali byť jednoduchšie, najmä v prípade malých farmárov, ktorí by mali dostávať paušálne platby od 500 do 1 000 EUR ročne na farmu.

Vďaka predchádzajúcim reformám klesol podiel SPP na rozpočte EÚ z takmer 75 % na 41 %. Nové návrhy by mali optimalizovať využívanie dostupných financií zlepšením účelovosti a efektívnosti ich použitia.

Navrhované právne predpisy by mali začať platiť v roku 2014, predtým ich však musia schváliť Európsky parlament a ministri členských štátov na zasadnutiach Rady EÚ.

Viac o budúcnosti SPP DeutschEnglishfrançais

Viac o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy