Ścieżka nawigacji

Reforma WPR – sprawiedliwe, ekologiczne i wydajne rolnictwo - 12/10/2011

Grupa pracowników przy zbiorze winogron © UE

Nowa polityka rolna UE ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz chronić środowisko.

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. ma pomóc rolnikom w dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb rynku i zagwarantowaniu zrównoważonego zaopatrzenia w żywność.

Przedstawione propozycje DeutschEnglishfrançais mają na celu jak najlepsze wykorzystanie funduszy poprzez zachęcanie rolników do zwiększania konkurencyjności oraz zagwarantowanie konsumentom dostępu do wysokiej jakości żywności dostępnej po uczciwych cenach.

Przewidziane działania obejmują:

  • sprawiedliwsze, prostsze i lepiej ukierunkowane wsparcie – podstawowe wsparcie dochodu będzie dotyczyć jedynie czynnych zawodowo rolników, ma ono zostać ograniczone do 300 tys. euro. rocznie na gospodarstwo rolne; fundusze będą sprawiedliwiej rozdzielane między rolników, regiony i kraje UE
  • pomoc dla rolników w podjęciu odpowiednich działań w sytuacji gwałtownych zmian cen i popytu – wsparcie będzie szybciej udzielane w razie kryzysu gospodarczego
  • przeznaczenie 30 proc. płatności w ramach WPR dla gospodarstw wykorzystujących praktyki przyjazne dla środowiska – wsparcie na rzecz dywersyfikacji upraw, zachowania trwałych użytków zielonych i ochrony środowiska naturalnego i krajobrazów
  • bardziej ukierunkowane badania naukowe i innowacje – podwojenie budżetu na badania naukowe i rozwój, zwiększenie użyteczności badań dla rolników i przyspieszenie transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a sektorem rolnym
  • wzmocnienie pozycji rolników – wsparcie organizacji rolniczych oraz promowanie bardziej bezpośrednich kontaktów z konsumentami poprzez ograniczenie liczby pośredników
  • wspieranie ochrony środowiska – walka ze zmianami klimatu i efektywne wykorzystanie zasobów mają stanowić priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich
  • wsparcie dla młodych rolników – wsparcie dla rolników poniżej 40 roku życia będzie udzielane przez pierwsze pięć lat działalności rolniczej
  • promowanie zatrudnienia i ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – np. przewidziano wsparcie dla małych projektów z finansowaniem do wysokości 70 tys. euro w ciągu pięciu lat
  • zapobieganie pustynnieniu – udostępnienie dodatkowych środków dla rolników na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych
  • ograniczenie biurokracji – uproszczenie przepisów, w szczególności dla drobnych rolników, którzy otrzymają płatność zryczałtowaną w wysokości od 500 do 1000 euro rocznie na gospodarstwo.

Dzięki wcześniejszym reformom wydatki na WPR z budżetu unijnego zmniejszyły się z prawie 75 proc. do 41 proc. Nowe propozycje umożliwią wykorzystywanie dostępnych środków w bardziej ukierunkowany i skuteczny sposób.

Propozycje powinny wejść w życie w 2014 r., po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i ministrów poszczególnych państw w Radzie UE.

Więcej informacji na temat przyszłości WPR DeutschEnglishfrançais

Więcej informacji na temat rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki