Kruimelpad

EU-landbouw eerlijker, groener en efficiënter - 12/10/2011

Druivenplukkers aan het werk © EU

De EU wil haar landbouwbeleid hervormen voor meer voedselzekerheid, milieubescherming en duurzame plattelandsontwikkeling.

De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 moet boeren meer steun geven om zich aan te passen aan de veranderende markt en te zorgen voor een duurzame voedselvoorziening.

De bedoeling van de voorstellen DeutschEnglishfrançais is de beschikbare middelen optimaal te gebruiken om boeren meer concurrentievermogen te geven. Betere producten voor een eerlijke prijs: de consument vaart er wel bij.

Wat heeft de Commissie zoal voorgesteld?

  • Eerlijkere, eenvoudigere en doelgerichtere subsidies: alleen basissteun voor actieve boeren met een maximum van 300.000 euro per boerderij per jaar, zo eerlijk mogelijk verdeeld over boeren, regio's en EU-landen
  • Hulp voor boeren om zich aan te passen aan de snel veranderende vraag en prijzen, vooral in tijden van economische crisis
  • Minimaal 30% van het GLB-geld moet naar milieuvriendelijke bedrijven die hun teelten diversifiëren, weidegebieden onderhouden en natuurgebieden en landschappen beschermen
  • Meer aandacht voor onderzoek en innovatie, met een verdubbeling van het geld voor onderzoek en ontwikkeling, meer onderzoek dat relevant is voor boeren en een snellere kennisoverdracht van het lab naar het veld
  • Meer macht voor de boer door steun voor producentenorganisaties en kortere afzetkanalen zonder al te veel tussenpersonen
  • Een krachtig milieubeleid met de strijd tegen klimaatverandering en een efficiënt grondstoffengebruik als topprioriteiten voor landelijke gebieden
  • Vijf jaar lang financiële steun voor starters onder de 40 om het boerenbedrijf aantrekkelijker te maken.
  • Promotie van de werkgelegenheid en het ondernemerschap op het platteland, bijvoorbeeld met steun tot 70.000 euro over vijf jaar voor kleine projecten
  • Meer aandacht voor kwetsbare gebieden met extra geld voor boeren in probleemgebieden
  • Minder administratieve rompslomp door de regels te vereenvoudigen, vooral voor kleine boeren die een vast bedrag van 500 tot 1000 euro per jaar per bedrijf krijgen

Dankzij eerdere hervormingen was het aandeel van het GLB in de totale EU-begroting al gedaald van bijna 75% tot 41%. Door de nieuwe voorstellen kan het beschikbare geld nog doelgerichter en efficiënter worden besteed.

De voorstellen worden in 2014 van kracht als het Europees Parlement en de nationale ministers in de Raad van de EU ze voor die tijd goedkeuren.

Meer over de toekomst van het GLB DeutschEnglishfrançais

Meer over landbouw en plattelandsontwikkeling

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links