Navigācijas ceļš

KLP reforma taisnīgākai, zaļākai, efektīvākai lauksaimniecībai - 12/10/2011

Strādnieku grupa vāc vīnogu ražu © ES

Plāns uzlabotu ES lauksaimniecības politiku un tā garantētu pārtikas apgādes drošību, aizsargātu vidi un nodrošinātu lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību.

Īstenojot kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas, pēc 2013. gada iecerēts palīdzēt lauksaimniekiem pielāgoties pastāvīgi mainīgajam pieprasījumam tirgū un nodrošināt ilgtspējīgu apgādi ar pārtiku.

Priekšlikumu DeutschEnglishfrançais mērķis ir panākt optimālu līdzekļu izmantojumu, mudinot lauksaimniekus kļūt konkurētspējīgākiem. Ieguvēji būtu arī patērētāji, jo pārtika būtu kvalitatīva un cenas — taisnīgas.

Daži no pasākumiem:

  • gādāt, lai atbalsts būtu taisnīgāks, vienkāršāks un mērķtiecīgāks, — pamata atbalstu piešķirt tikai aktīvajiem lauksaimniekiem, 300 000 eiro noteikt par maksimālo atbalstu vienai saimniecībai vienā gadā, kā arī parūpēties par taisnīgāku līdzekļu sadalījumu starp lauksaimniekiem, reģioniem un ES valstīm;
  • palīdzēt lauksaimniekiem, lai viņi varētu tikt galā ar straujajām cenas un pieprasījuma izmaiņām, — paātrināt atbalstu ekonomikas krīžu laikā;
  • 30 % KLP maksājumu paredzēt saimniecībām, kas izmanto videi draudzīgas saimniekošanas metodes, — atbalstīt kultūru dažādošanu, pastāvīgo ganību uzturēšanu un neskarto platību un dabas ainavu saglabāšanu;
  • labāk virzīt pētījumus un inovāciju — divkāršot pētījumu un izstrādes finansējumu, lielākā mērā nodrošināt pētījumu atbilstību lauksaimnieku vajadzībām un paātrināt pētnieku atziņu nodošanu lauksaimniekiem;
  • paplašināt lauksaimnieku iespējas — atbalstīt lauksaimnieku organizācijas un veicināt tiešus sakarus ar patērētājiem, samazinot starpnieku skaitu;
  • atbalstīt vides aizsardzību — par galveno prioritāti lauku apvidiem noteikt cīņu pret klimata pārmaiņām un efektīvu resursu izmantojumu;
  • piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus — pirmo piecu gadu laikā pēc saimniekošanas sākuma atbalstīt tos, kuriem vēl nav 40 gadu;
  • sekmēt nodarbinātību un uzņēmējdarbību laukos — piemēram, nelieliem projektiem piecu gadu laikā piešķirt līdz 70 000 eiro;
  • novērst pārtuksnešošanos — piešķirt papildu līdzekļus lauksaimniekiem pastāvīgi nelabvēlīgu dabas apstākļu apgabalos;
  • mazināt birokrātiju — gādāt par vienkāršākiem noteikumiem īpaši nelielo lauku saimniecību apsaimniekotājiem, kuri saņemtu vienotas likmes summas no 500 eiro līdz 1000 eiro gadā uz vienu saimniecību.

Pateicoties iepriekšējām reformām, KLP daļa ES budžetā samazinājusies no gandrīz 75 % līdz 41 %. Jaunie priekšlikumi nodrošinās pieejamo līdzekļu mērķtiecīgāku un efektīvāku izmantojumu.

Tiem būtu jāstājas spēkā 2014. gadā pēc tam, kad tos būs apstiprinājis Eiropas Parlaments un valstu ministri ES Padomē.

Vairāk par KLP nākotni DeutschEnglishfrançais

Vairāk par lauksaimniecību un lauku attīstību

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites