Navigointipolku

Maataloustuen tavoitteiksi tasapuolisuus, vihreys ja tehokkuus - 12/10/2011

Työntekijät korjaavat rypälesatoa viinitarhassa © EU

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksella halutaan edistää elintarviketurvaa, ympäristönsuojelua ja maaseudun kestävää kehitystä.

Komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n maatalouspolitiikan uudistuksista, joilla halutaan turvata kestävä elintarviketuotanto ja auttaa viljelijöitä sopeutumaan paremmin markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Muutokset koskevat vuonna 2014 alkavaa kautta.

Ehdotuksen DeutschEnglishfrançais mukaan EU:n tukea suunnataan toimiin, joilla parannetaan maatalouden kilpailukykyä. Tavoitteena on myös varmistaa kuluttajille laadukkaiden elintarvikkeiden saanti kohtuuhintaan.

Uudistuksen pääkohdat ovat seuraavat:

  • Tasapuolisempi, yksinkertaisempi ja paremmin kohdennettu tukijärjestelmä – Perustulotukea maksetaan vain aktiiviviljelijöille ja enintään 300 000 euroa tilaa kohti vuodessa. Tuki jaetaan entistä tasapuolisemmin viljelijöiden, alueiden ja EU-maiden kesken.
  • Apu äkillisestä hintojen ja kysynnän vaihtelusta selviytymiseen – Maataloustuottajille annetaan kriisiaikoina tukea nopeammin.
  • 30 prosentin tukiosuuden suuntaaminen tiloille, joilla käytetään ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä – Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi viljelyn monipuolistaminen sekä pysyvien laidunten, suojelualueiden ja maisemien säilyttäminen.
  • Investoinnit tutkimukseen ja innovointiin – Maatalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahat kaksinkertaistetaan, viljelijöiden kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimushankkeita edistetään ja tietämyksen siirtoa tutkimushankkeista kentälle vauhditetaan.
  • Tuottajien aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa – Tuetaan tuottajaorganisaatioita ja edistetään tuotteiden markkinointia suoraan kuluttajille ilman turhia väliportaita.
  • Ympäristönsuojelun edistäminen – Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnonvarojen tehokas käyttö otetaan keskeisiksi tavoitteiksi maaseutualueilla.
  • Nuorten viljelijöiden houkutteleminen alalle – Uusia alle 40-vuotiaita viljelijöitä tuetaan viiden ensimmäisen vuoden ajan.
  • Maaseudun työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen – Pienyritysten hankkeita voidaan tukea yhteensä 70 000 euron rahoituksella viiden vuoden aikana.
  • Maaseutualueiden autioitumisen estäminen – Luonnonhaitta-alueilla toimiville viljelijöille maksetaan lisäkorvauksia.
  • Paperityön vähentäminen – Tukisääntöjä yksinkertaistetaan, ja etenkin pienviljelijöiden tukijärjestelmää selkeytetään ottamalla käyttöön kiinteämääräinen tuki, jonka määrä on 500–1 000 euroa vuodessa.

Aiempien uudistusten ansiosta maatalouspolitiikan osuus EU:n talousarviosta on pienentynyt 41 prosenttiin, kun se oli enimmillään lähes 75 prosenttia. Nyt ehdotettujen uudistusten avulla EU:n maatalouspolitiikan määrärahoja voidaan kohdentaa ja käyttää entistä tehokkaammin.

Muutosten on määrä tulla voimaan vuonna 2014, jos ne hyväksytään Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa, jossa asiasta päättävät EU-maiden ministerit.

EU:n maatalouspolitiikan tulevat linjaukset – lisätietoa DeutschEnglishfrançais

Maatalous ja maaseudun kehittäminen – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä