Διαδρομή πλοήγησης

Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής - 12/10/2011

Γεωργοί στον τρύγο © EU

Η προβλεπόμενη αναμόρφωση της ΚΓΠ θα έχει ως αποτέλεσμα την επισιτιστική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Στόχος της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013 είναι να βοηθηθούν οι γεωργοί να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και να διασφαλιστεί η διατηρήσιμη επισιτιστική ασφάλεια.

Οι σχετικές προτάσεις DeutschEnglishfrançais επιδιώκουν την βέλτιστη χρήση των κονδυλίων μέσω της ενθάρρυνσης των γεωργών να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από την ποιότητα των τροφίμων και τις θεμιτές τιμές.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • θέσπιση ενός δικαιότερου, απλούστερου και περισσότερο στοχευμένου συστήματος στήριξης: η βασική ενίσχυση χορηγείται πλέον στους ενεργούς γεωργούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση και ανά έτος ενώ παράλληλα τα κονδύλια κατανέμονται δικαιότερα μεταξύ των γεωργών, των περιφερειών και των χωρών της ΕΕ
  • παροχή βοήθειας στους γεωργούς για να ανταποκρίνονται στις αλλεπάλληλες αλλαγές των τιμών και της ζήτησης: επιτάχυνση της στήριξης σε περιόδους οικονομικής κρίσης
  • διάθεση του 30% των κονδυλίων της ΚΓΠ σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον: στήριξη της εναλλαγής των καλλιεργειών, της διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων και της διατήρησης φυσικών περιοχών και τοπίων
  • βελτίωση των τομέων έρευνας και καινοτομίας: διπλασιασμός της χρηματοδότησης για Ε&Α, μεγαλύτερη προσαρμογή της έρευνας στις ανάγκες των γεωργών και επιτάχυνση της διαδικασίας εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στην πράξη
  • ισχυροποίηση της θέσης των γεωργών: στήριξη των γεωργικών ενώσεων και προώθηση της αμεσότερης πρόσβασης στους καταναλωτές μέσω περιορισμού των μεσαζόντων
  • στήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος: αναγωγή σε απόλυτες προτεραιότητες στις αγροτικές περιφέρειες της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων
  • προσέλκυση νέων αγροτών: στήριξη των αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά τα πέντε πρώτα χρόνια ενασχόλησής τους με τη γεωργία
  • προώθηση της αγροτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας: π.χ. χρηματοδότηση έως και 70.000 ευρώ επί μία πενταετία για μικροσχέδια
  • πρόληψη της ερημοποίησης: παροχή μεγαλύτερης στήριξης σε αγρότες που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
  • περιορισμός της γραφειοκρατίας: απλούστευση των κανόνων ειδικότερα για μικρούς γεωργούς οι οποίοι θα λαμβάνουν κατ' αποκοπή πληρωμή 500 έως 1.000 ευρώ ανά έτος και ανά εκμετάλλευση.

Χάρη σε προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, το μερίδιο της ΚΓΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ μειώθηκε από το 75% περίπου στο 41%. Με τις νέες προτάσεις η διάθεση των υφιστάμενων κονδυλίων θα είναι καλύτερα στοχευμένη και αποτελεσματικότερη.

Τα νέα μέτρα αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2014 αφού εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους υπουργούς των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ.

Περισσότερα για τη μελλοντική ΚΓΠ DeutschEnglishfrançais

Περισσότερα για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι