Sti

Reform af landbrugspolitikken – mere fair, grøn og effektiv - 12/10/2011

En gruppe landarbejdere høster druer © EU

Planen skal omlægge EU's landbrugspolitik for at sikre fødevareforsyningen, beskytte miljøet og udvikle landdistrikterne bæredygtigt.

Reformer af den fælles landsbrugspolitik skal hjælpe landmændene med efter 2013 at tilpasse sig ændringer i markedets behov og sikre bæredygtige fødevarer.

Forslagene DeutschEnglishfrançais vil udnytte midlerne bedst muligt ved at tilskynde landmændene til at blive mere konkurrencedygtige. Forbrugerne vil få mad af høj kvalitet til rimelige priser.

Der er blandt andet planer om:

  • at gøre støtten mere fair, enkel og fokuseret – grundstøtten til aktive landmænd skal begrænses med et årligt loft på 300 000 euro (2 300 000 kroner) pr. landbrug, og pengene skal fordeles mere ligeligt blandt landmænd, regioner og EU-lande
  • at hjælpe landmændene med at klare hurtige ændringer i priser og efterspørgsel – støtten skal udbetales hurtigere under økonomiske kriser
  • at øremærke 30 % til miljøvenlige landbrug – der skal gives støtte til diversificering af afgrøder, permanente græsarealer og beskyttelse af naturområder og landskaber
  • at satse mere på forskning og innovation – støtten til forskning og udvikling fordobles, forskningen skal være mere relevant for landmændenes behov, og videnoverførslen fra laboratorium til mark skal gå hurtigere
  • at give landmændene mere råderum – landbrugsorganisationer skal støttes, og der skal skabes mere direkte forbindelse til forbrugerne ved at skære en række mellemled væk
  • at støtte miljøbeskyttelse – kampen mod klimaforandringer skal sammen med effektiv udnyttelse af ressourcer være topprioriteter for landdistrikterne
  • at tiltrække unge landmænd – landmænd under 40 vil få støtte i de første fem år
  • at fremme beskæftigelse og iværksætteri i landdistrikterne – f.eks. vil der stå op til 70 000 euro (520 000 kroner) til rådighed til små projekter
  • at forebygge ørkendannelse – ekstra midler gives til landmænd i områder med naturbetingede handicap
  • at skære ned på bureaukratiet – reglerne skal være enklere, især for små landmænd, som hvert år får engangsbetalinger på mellem 500 og 1 000 euro (3 700-7 400 kroner) pr. landbrug.

Efter de tidligere reformer er landbrugspolitikkens andel af EU's budget faldet fra næsten 75 % til 41 %. De nye forslag vil betyde, at de midler, der er til rådighed, bruges mere målrettet og effektivt.

De træder i kraft i 2014, når de er vedtaget af Europa-Parlamentet og medlemslandenes ministre i Rådet.

Mere om den fælles landbrugspolitik DeutschEnglishfrançais

Mere om landbrug og udvikling af landdistrikterne

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links