Cesta

Společná zemědělská politika po reformě: spravedlivější, ekologičtější a efektivnější - 12/10/2011

Vinaři při česání hroznů © EU

Podle reformního plánu by se měla společná zemědělská politika EU zaměřit především na zabezpečení dodávek potravin, ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj venkovských regionů.

Reforma, která má dát novou podobu společné zemědělské politice v období po roce 2013, má pomoci zemědělcům přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu a zabezpečit udržitelnou dodávku potravin.

Jedním z cílů reformních návrhů DeutschEnglishfrançais je co nejefektivněji zužitkovat dostupné finanční prostředky, a od zemědělců se tak bude očekávat vyšší konkurenceschopnost. Na straně spotřebitelů by se to mělo projevit lepší kvalitou zemědělských produktů za rozumnou cenu.

Mezi navrhovaná opatření patří:

  • spravedlivější, jednodušší a lépe cílená podpora – jde o omezení základní podpory aktivním zemědělcům zavedením limitu ve výši 300 000 eur na rok a farmu, dále pak o spravedlivější rozdělení prostředků mezi zemědělce, regiony a členské státy
  • pomoc zemědělcům s přizpůsobováním se rychlým změnám v cenách a poptávce – urychlení podpory v hospodářsky krizových obdobích
  • vyhrazení 30 % plateb vyplácených v rámci společné zemědělské politiky pro zemědělce využívající environmentálně šetrné postupy – podpoří se tak diverzifikace pěstovaných plodin, udržování stálých pastvin a ochrana krajiny
  • lepší využití výsledků výzkumu a inovací – počítá se se zdvojnásobením prostředků na výzkum a vývoj, jejich větším přizpůsobením potřebám zemědělců a urychlením převodu poznatků do praxe
  • posílení role zemědělců – podpora oborových organizací a posílení vztahu se spotřebiteli, čehož by se mělo dosáhnout omezením počtu prostředníků
  • ochrana životního prostředí – účast v boji proti změně klimatu a efektivní využívání zdrojů ve venkovských oblastech
  • motivace mladé generace zemědělců – podpora pro zemědělce ve věkové kategorii do 40 let během prvních 5 let podnikání
  • podpora zaměstnanosti a podnikatelů v zemědělství – menší projekty budou moci během prvních pěti let například získat až 70 000 eur
  • předcházení desertifikaci – k dispozici by měly být finanční prostředky pro zemědělce v těch oblastech, které jsou znevýhodněny přírodními podmínkami
  • omezení administrativní zátěže – zjednodušení předpisů, zejména těch, které platí pro drobné zemědělce, kteří by podle návrhu měli dostávat paušální podporu v rozmezí od 500 eur do 1000 na rok a statek

Díky předchozím reformám se výdaje na společnou zemědělskou politiku snížily z téměř 75 % celkového rozpočtu EU na 41 %. Podle nových návrhů by se měly dostupné finanční prostředky využívat cíleně a efektivněji.

Návrhy by měly vstoupit v platnost v roce 2014. Mezitím o jejich schválení bude jednat Evropský parlament a ministři členských států v Radě EU.

Další informace o společné zemědělské politice EU DeutschEnglishfrançais

Další informace o zemědělství a rozvoji venkova

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy