Navigačný riadok

Propagácia poľnohospodárskych výrobkov EÚ - prispejte svojimi nápadmi aj vy! - 15/07/2011

Zlatožlté klasy pšenice s nebom na pozadí © iStock/Dimitrije Tanaskovic

Farmári v EÚ produkujú výrobky vysokej kvality, žiada sa však lepší marketing, ktorý by ich pomohol zviditeľniť na vnútornom trhu i za jeho hranicami a zvýšiť tržby.

Farmári v EÚ ťažia z vedomostí, tradícií, inovácie a prísnych výrobných noriem vďaka čomu produkujú jedny z najlepších potravín na svete.

Spotrebitelia v EÚ a v zámorí však nemajú vždy informácie o starostlivosti, ktorá je venovaná výrobe kvalitných potravín - obilnín, zeleniny, ovocia, mäsových a mliečnych výrobkov, konzumných olejov a ďalších tradičných poľnohospodárskych výrobkov.

Poľnohospodári v EÚ musia napríklad v porovnaní s konkurentmi plniť prísnejšie normy v oblasti bezpečnosti potravín, životného prostredia a životných podmienok zvierat. Toto sú len niektoré zo silných stránok, ktoré by mali zviditeľňovať európske poľnohospodárske výrobky v stánkoch na miestnych trhoviskách a na pultoch veľkopredajní.

Komisia je presvedčená, že EÚ môže zlepšiť propagáciu európskej produkcie, aby viac ľudí presvedčila k nákupu potravín, ktoré sú "vyrobené v Európe".

Zjednodušené pravidlá a užšia spolupráca medzi členskými štátmi EÚ pomôže všetkým článkom priemyslu pri širšej propagácii poľnohospodárskych výrobkov a pri prieniku na nové trhy.

Zmeny pomôžu aj:

  • poľnohospodárom k tomu, aby dostali primeranejšiu odplatu zohľadňujúcu kvalitu ich výrobkov - väčšia pozornosť venovaná normám môže osloviť zákazníkov, aby si priplatili za kvalitu;
  • spotrebiteľom využívať všetky dostupné informácie pri nákupe potravín - napríklad vďaka lepšej propagácii systému označovania kvality DeutschEnglishfrançais potravín v EÚ či noriem starostlivosti o zvieratá a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.
  • odberateľom poľnohospodárskych výrobkov (vrátane podnikov spracovateľského priemyslu a maloobchodníkov) získať lepší prístup k informáciám o širšom spektre dostupných výrobkov.

Pred predložením konkrétnych návrhov chce Komisia získať názory poľnohospodárov a farmárov, obchodníkov, vývozcov, spotrebiteľov a ďalších. Ich príspevky pomôžu sformulovať plány ako zmeniť súčasné marketingové pravidlá.

V konzultačnom dokumente sa uvádzajú podkladové informácie a vymedzujú sa oblasti, v ktorých je možné marketing vylepšiť. Konzultácia DeutschEnglishfrançais bude prebiehať do 30. septembra 2011.

V období rokov 2006 až 2010 poskytla EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) okolo 259 miliónov EUR na spolufinancovanie 190 propagačných programov.

Pomôžte formovať politiku EÚ o propagácii poľnohospodárskych výrobkov DeutschEnglishfrançais

Viac o programoch na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy