Navigatsioonitee

ELi põllumajandustoodete tutvustamine - esitage ideid! - 15/07/2011

Nisupead taeva taustal © iStock/Dimitrije Tanaskovic

ELi põllumajandusettevõtjate tooted on kvaliteetsed, kuid parem turustamine suurendaks tuntust ja müüki ELis ja mujal.

ELi põllumajandustooted kuuluvad maailma paremiku hulka tänu oskusteabele, traditsioonidele, innovatsioonile ja kõrgetele tootmisnõuetele.

Kuid kohalikud ja kaugemad tarbijad ei tea alati, kui palju hoolt see nõuab, et toota kvaliteetset teravilja, juurvilja, puuvilja, liha, piimasaadusi, õli ja muid põllumajandussaadusi.

Näiteks on ELi põllumajandusettevõtetele kehtestatud rangemad toiduohutust, keskkonda ja loomade heaolu käsitlevad nõuded, kui nende konkurentidele maailmas. Need on müügiargumendid, mis peaksid tõstma Euroopa põllumajandussaadusi esile kohalike turgude müügilettidel ja supermarketites.

Komisjon on veendunud, et EL võiks rohkem tutvustada oma toodangut, et veenda rohkem inimesi ostma Euroopa päritolu saadusi.

Eeskirjade lihtsustamine ja suurem koostöö ELi liikmesriikide vahel aitaks kõigil selles tootmisharus tegutsejatel tutvustada põllumajandustooteid laiaulatuslikumalt ning siseneda uutele turgudele.

See võimaldaks ka:

  • põllumajandusettevõtjatel saada õiglast tasu, mis kajastaks toote kvaliteeti. Nõuetele tähelepanu pööramise korral võiksid tarbijad olla nõus maksma rohkem
  • tarbijatel teha toiduaineid ostes kaalutud valikuid, millele aitaks kaasa näiteks see, kui tutvustatakse rohkem ELi kvaliteedimärgise süsteemi DeutschEnglishfrançais ning loomade heaolu- ja keskkonnanõuete järgimist
  • kokkuostjatel (sealhulgas põllumajanduslik toidutööstus ning jaemüüjad) saada paremat teavet paljude kättesaadavate toodete kohta

Enne ettepaneku esitamist soovib komisjon kuulda põllumajandusettevõtjate, jaemüüjate, eksportijate, tarbijate ja teiste rühmade seisukohti. Neid kasutatakse praeguste turustamiseeskirjade läbivaatamise kava koostamisel.

Asjaomast taustateavet esitatakse aruteludokumendis , kus määratakse kindlaks ka valdkonnad, millistes oleks võimalik turustamist parandada. Konsultatsioon DeutschEnglishfrançais on avatud 30. septembrini 2011.

Ajavahemikus 2006-2010 eraldas EL umbes 259 miljonit eurot oma ühise põllumajanduspoliitika raames 190 tutvustava programmi kaasrahastamiseks.

Aidake kaasa ELi poliitika kujundamisele põllumajandustoodete tutvustamiseks DeutschEnglishfrançais

Lugege täiendavalt programmide kohta ELi põllumajandustoodete tutvustamiseks DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad