Навигационна пътека

Да засилим популярността на селскостопанската продукция на ЕС - какви са вашите идеи? - 15/07/2011

Житни кълнове на фона на небе © iStock/Dimitrije Tanaskovic

Фермерите в ЕС произвеждат висококачествени продукти, но подобряването на маркетинга може да увеличи тяхната популярност, както и продажбите в Европа и по света.

В резултат на дългогодишния опит, традиции, нововъведения и високи стандарти фермерите в ЕС произвеждат едни от най-добрите хранителни продукти в света.

Често обаче потребителите в Европа и чужбина не си дават сметка за старанието, което е необходимо за производството на висококачествени храни - зърнени култури, зеленчуци, плодове, месо, млечни изделия, олио и други традиционни селскостопански продукти.

Европейските фермери например трябва да спазват по-строги стандарти по отношение на безопасността на храните, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните отколкото техните конкуренти. Това са някои от преимуществата, които трябва да поставят европейските селскостопански продукти на преден план по пазарските щандове и в супермаркетите при продажбата им.

Комисията е убедена, че Съюзът трябва да засили рекламата на своята продукция, за да насърчи повече хора да "купуват европейското".

Опростени правила и засилено сътрудничество между страните от ЕС ще помогнат на всички участници в тази индустрия да популяризират своите продукти по-нашироко и да навлязат на нови пазари.

Това ще помогне и на:

  • фермерите да получават справедлива печалба, съответстваща на качеството на тяхната продукция - акцентът върху стандартите може да насърчи потребителите да заплащат по-висока цена,
  • потребителите да правят информиран избор при покупката на храни - например чрез повече реклама на системата за етикети за качество DeutschEnglishfrançais на ЕС, на грижата за животните и стандартите за опазване на околната среда,
  • купувачите на селскостопанска продукция (включително хранително-вкусовата промишленост и продавачите на дребно) да узнаят повече за разнообразието от продукти, достъпни на европейския пазар.

Преди да направи предложения Комисията желае да проучи мнението на фермерите, продавачите на дребно, износителите, потребителите и други заинтересовани лица. Техните становища ще бъдат взети предвид при изготвяне на плановете за преразглеждане на пазарните правила.

В документ за обсъждане е представена допълнителна информация и са посочени области, в които маркетингът би могъл да се подобри. Консултацията DeutschEnglishfrançais ще продължи до 30 септември 2011 г.

Между 2006 г и 2010 г. ЕС е отпуснал около 259 млн. евро за съфинансиране на 190 промоционални програми в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП).

Помогнете ни в разработването на политиката на ЕС за популяризиране на селскостопанските продукти DeutschEnglishfrançais

Повече за програмите за популяризиране на селскостопанските продукти на ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки