Sökväg

Plan ska rädda EU:s fiske - 13/07/2011

Fiskstim © istock/Dirk-Jan Mattaar

EU:s nya fiskeripolitik ska skydda hotade bestånd, säkra fiskarnas försörjning och tillgodose konsumenternas efterfrågan.

Den nya politiken kan återställa fiskbestånden till hållbara nivåer och ge oss en stabil och säker tillgång på fisk och skaldjur.

Den kan också ge fiskerinäringen ett uppsving, få bort beroendet av statligt stöd och skapa nya möjligheter till jobb och tillväxt i kustområden.

Det är hög tid för förnyelse. Nuvarande EU-åtgärder har visserligen minskat hotet mot vissa fiskbestånd, men kommersiella trålare tar fortfarande upp mer fisk än vad bestånden tål.

Resultatet är att tre av fyra bestånd nu är överfiskade, vilket hotar hela det marina ekosystemet. Fiskerinäringens sjunkande lönsamhet är ett hot mot dess framtid.

Beräkningar visar att de nya åtgärderna kan öka beståndens storlek med cirka 70 %. De totala fångsterna skulle öka med cirka 17 % och göra fisket mer lönsamt.

Det här är några av förslagen English :

  • Förvaltningen av fisket ska bygga på långsiktiga mål och bästa tillgängliga vetenskapliga råd.
  • Fiskekvoterna ska sättas så att alla bestånd når hållbara nivåer 2015, i enlighet med EU:s internationella åtaganden.
  • Fiskare måste ta i land all fisk de fångar - det blir förbjudet att kasta oönskad fångst överbord.
  • Fiskeflottans överkapacitet ska minskas genom marknadsåtgärder snarare än stöd - fiskarna ska kunna köpa och sälja fångstkvoter sinsemellan.
  • Det småskaliga fisket ska få stöd för att bättra klara omställningen.
  • EU-länderna ska få besluta om bevarandeåtgärder för att kunna skräddarsy dem efter regionala och lokala behov. Fiskarna ska också själva kunna bestämma över flottstorlek och fångster.
  • Man vill stödja hållbara fiskodlingar för att tillgodose efterfrågan på fisk.
  • Konsumenterna ska få bättre information om produkternas kvalitet och ursprung så att de lättare kan stödja ett hållbart fiske.

EU ska bara ge bidrag till miljövänliga fiskeprojekt. Stränga kontroller ska se till att den som bryter mot reglerna eller projekt som leder till överkapacitet inte får några bidrag.

Kommissionen vill också främja bevarandet av fiskbestånden internationellt genom nya avtal med länder utanför EU.

Vad händer nu?

Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar ska nu diskutera kommissionens förslag.

Läs mer om EU:s fiskeripolitik

Läs mer om reformen av EU:s fiskeriförvaltning

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken: twittra med oss! English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar