Navigacijska pot

Načrt za ohranitev evropskega ribištva - 13/07/2011

Jata rib © istock/Dirk-Jan Mattaar

Z reformo naj bi zadovoljili povpraševanje, zagotovili preživljanje ribičev in zaščitili staleže rib.

Z novimi predlogi za upravljanje ribištva EU bodo staleži rib ponovno dosegli trajnostne ravni in zagotoljena bo stabilna, varna in zdrava ponudba hrane.

Ribiška industrija bo ponovno donosna, ne bo več odvisna od javnih subvencij, ustvarjala bo nova delovna mesta in omogočila gospodarsko rast obalnih območij.

Spremembe so nujne. S sedanjimi ukrepi EU se je zmanjšala nevarnost za nekatere ribje staleže, vendar je ulov rib še vedno večji od prirastka.

Danes so trije od štirih staležev prelovljeni, kar ogroža celotni morski ekosistem. Ribištvo se spopada z vedno manjšim zaslužkom in negotovo prihodnostjo.

Po ocenah bi se z novimi ukrepi obseg staležev povečal za približno 70 %. Ulov bi se skupno povečal za približno 17 % in ribiška industrija bi bila donosnejša.

Med predlogi English so še:

  • upravljanje ribištva naj bi temeljilo na dolgoročnih ciljih in strokovnem znanju;
  • nove kvote ulova bodo v skladu z mednarodnimi zavezami EU omogočile trajnostne ravni staležev do leta 2015;
  • ribiči bodo morali iztovoriti ves ulov - neželenih vrst rib ne bodo smeli zavreči;
  • s tržnimi ukrepi namesto subvencijami bodo zmanjšali presežne zmogljivosti flote - ribiči bi si lahko izmenjavali posamezne kvote ulova;
  • podpora malemu ribolovu pri prilagajanju na spremembe;
  • države EU se bodo samostojneje odločale o ohranitvenih ukrepih v okviru regionalnih in lokalnih potreb - ribiči se bodo sami odločali o velikosti in opremljenosti flote;
  • podpora trajnostnim ribogojnicam, da bodo lahko zadovoljevale potrebe po ribah;
  • boljše obveščanje potrošnikov o kakovosti, izvoru in trajnosti morskih sadežev.

EU bo finančno podprla le okolju prijazne ribiške projekte. S strogim nadzorom bodo onemogočili nespoštovanje predpisov ali projekte, ki vodijo v presežno zmogljivost.

Evropska komisija bo spodbujala ohranjanje ribištva tudi na mednarodni ravni s sporazumi, ki jih bo EU sklenila z drugimi državami.

Kaj sledi

O predlogu bodo zdaj razpravljali v Evropskem parlamentu in državah EU.

Več o ribški politiki EU

Več o reformi ribiške politike EU

Reforma skupne ribiške politike: pogovorimo se! English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave