Navigačný riadok

Plán na záchranu európskeho rybárstva - 13/07/2011

Húf rýb © istock/Dirk-Jan Mattaar

Reformovaná rybárska politika EÚ by mala uspokojovať dopyt, zabezpečovať primeranú možnosť obživy pre rybárov a chrániť ohrozené populácie rýb.

Návrhy na reformu riadenia rybného hospodárstva v EÚ sa sústredia na obnovu populácie rýb na udržateľné hodnoty a zaistenie stabilných a bezpečných dodávok zdravých potravín.

Ich cieľom je priniesť novú prosperitu do odvetvia rybolovu, ukončiť jeho závislosť od verejných subvencií a vytvoriť nové príležitosti pre zamestnanosť a rast v pobrežných oblastiach.

Európska rybárska politika si naliehavo vyžaduje reformu. Súčasné opatrenia EÚ viedli k zníženiu rizika úhynu pre niektoré populácie rýb, ale komerčné plavidlá lovia ryby rýchlejšie ako sa dokážu reprodukovať.

V súčasnosti trpia nadmerným výlovom tri zo štyroch populácií rýb, čo vedie k ohrozeniu celého morského ekosystému. Odvetvie rybolovu zaznamenáva nižšie príjmy a stojí pred neistou budúcnosťou.

Odhaduje sa, že nové opatrenia by viedli k nárastu populácie rýb o 70 %. Celkové úlovky by sa zvýšili o približne 17 %, čo by znamenalo vyššiu ziskovosť odvetvia.

Nové návrhy English obsahujú tieto prvky:

  • rybné hospodárstvo sa bude riadiť na základe viacročných plánov a najlepšími vedeckými poznatkami, aké sú v súčasnosti k dispozícii
  • rybolovné kvóty musia byť nastavené tak, aby všetky populácie rýb dosiahli do roku 2015 udržateľné úrovne (v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré EÚ prijala)
  • rybári budú mať povinnosť vyložiť na pevninu všetky úlovky, t. j. nebudú môcť vyhodiť nežiaduce úlovky späť do mora (tzv. odvrhovanie úlovkov)
  • nadmerná kapacita plavidiel sa bude znižovať prostredníctvom trhových opatrení a nie formou subvencií - napr. rybári budú môcť obchodovať s jednotlivými rybolovnými kvótami
  • zavedú sa podporné opatrenia pre drobný rybolov zamerané na prispôsobenie sa zmenám
  • členské štáty EÚ získajú väčšie právomoci v oblasti ochranných opatrení, aby ich mohli prispôsobiť regionálnym a miestnym potrebám - rybári sa budú musieť samostatne rozhodnúť o veľkosti svojho loďstva a dodávkach
  • zavedú sa opatrenia pre udržateľnú akvakultúru, ktorá bude reagovať na dopyt po rybárskych výrobkoch
  • spotrebitelia budú mať lepšie informácie o kvalite, pôvode a udržateľnosti výrobkov, ktoré nakupujú

Finančnú podporu získajú len projekty, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Prísny kontrolný mechanizmus zabráni financovaniu nezákonných aktivít alebo projektov, ktoré majú za následok nadmerný výlov.

Komisia takisto plánuje presadiť svoje návrhy na ochranu rybárstva na medzinárodnej scéne prostredníctvom nových dohôd EÚ s ostatnými krajinami.

Ďalšie kroky

Návrhmi sa teraz bude zaoberať Európsky parlament a Rada EÚ.

Viac o rybárstve EÚ

Viac o reforme riadenia rybného hospodárstva EÚ

Reforma spoločnej rybárskej politiky: pohovorme si o tom English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy