Kruimelpad

Reddingsplan voor de Europese visserij - 13/07/2011

School vissen © istock/Dirk-Jan Mattaar

De EU wil niet alleen de visaanvoer maar ook het inkomen van de vissers en de bedreigde visbestanden beschermen.

De voorgestelde hervorming van het EU-visserijbeheer moet de visbestanden weer op een duurzaam peil brengen en zo zorgen voor een stabiele en zekere aanvoer van gezonde visserijproducten.

De visserij moet weer winstgevend worden en minder afhankelijk van overheidssubsidies. In kustgebieden moet de sector zorgen voor nieuwe banen en groei.

Het is hoog tijd voor een ommezwaai. Dankzij eerdere EU-maatregelen lopen sommige bestanden al minder gevaar, maar er wordt nog steeds meer vis gevangen dan erbij komt.

Het resultaat? Drie van de vier vissoorten worden nu overbevist, waardoor het hele mariene ecosysteem in gevaar komt. Voor de visserijsector betekent dat een dalende omzet en een onzekere toekomst.

Met de nieuwe maatregelen zouden visbestanden naar schatting 70% kunnen groeien. Tegelijkertijd zou de totale vangst met 17% omhoog kunnen, wat de sector winstgevender maakt.

Wat houden de voorstellen English in?

  • Het visserijbeheer moet worden gebaseerd op langetermijndoelstellingen en het beste wetenschappelijke advies.
  • De vangstquota moeten alle visbestanden tegen 2015 op een duurzaam niveau brengen, in lijn met de internationale verplichtingen van de EU.
  • Vissers moeten al hun vangsten aan land brengen, teruggooien wordt verboden.
  • Overcapaciteit van de vloot moet verdwijnen door marktmaatregelen, niet door subsidies. Vissers moeten bijvoorbeeld individuele vangstquota kunnen verhandelen.
  • De kleinschalige visserij moet steun krijgen om zich aan de veranderingen aan te passen.
  • De EU-landen moeten meer inspraak krijgen bij lokale en regionale instandhoudingsmaatregelen. Ook de vissers moeten zelf kunnen beslissen over de omvang van de vloot en de aanvoer.
  • Duurzame viskwekerijen moeten steun krijgen zodat ze kunnen voldoen aan de vraag.
  • De consument moet meer informatie krijgen over de kwaliteit, herkomst en duurzaamheid van de vis die hij koopt.

De EU geeft alleen nog maar subsidie aan milieuvriendelijke visserijprojecten. Door strengere controles zullen overtreders en projecten die leiden tot overcapaciteit, hun steun verliezen.

De Commissie wil visbestanden ook internationaal beschermen door nieuwe EU-overeenkomsten met andere landen.

Wat zijn de volgende stappen?

De voorstellen moeten nu worden bekeken door het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen.

Meer over de EU-visserij

Meer over de hervorming van het EU-visserijbeheer

EU-commissaris @MariaDamanakiEU op Twitter over hervormingsplannen English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links