Navigācijas ceļš

Plāns, kā glābt Eiropas zivsaimniecību - 13/07/2011

Zivis jūrā © istock/Dirk-Jan Mattaar

Plāns zivsaimniecības jomā apmierinās pieprasījumu, nodrošinās zvejniekiem ienākumus un pasargās noplicinātos zivju krājumus.

Eiropas zivsaimniecības pārvaldes pārkārtošanas priekšlikumi paredz atjaunot zivju krājumus līdz ilgtspējīgam līmenim un nodrošināt stabilu, drošu apgādi ar veselīgu pārtiku.

Mērķis ir atkal panākt nozares ienesīgumu, pārvarēt tās atkarību no publiskām subsīdijām un radīt jaunas darba un izaugsmes iespējas piekrastes rajonos.

Pārkārtošanās ir steidzama. Pašreizējie ES pasākumi ir samazinājuši apdraudējumu atsevišķiem zivju krājumiem, tomēr komerciālie traleri joprojām zivis nozvejo ātrāk, nekā tās spēj atražoties.

Kādas ir sekas? Pārzveja skārusi nu jau trīs ceturtdaļas zivju sugu, apdraudot visu jūras ekosistēmu. Nozares ieņēmumi arvien samazinās, un nākotne ir neskaidra.

Ir novērtēts, ka jaunie pasākumi ļaus palielināt zivju krājumus par 70 %. Kopumā nozveja palielinātos par aptuveni 17 %, un nozare kļūtu ienesīgāka.

Priekšlikumi English tostarp ir šādi:

  • pārvaldīt zivsaimniecību, ievērojot ilgtermiņa mērķus un vislabākās pieejamās zinātnieku atziņas;
  • saskaņā ar ES starptautiskajām saistībām noteikt nozvejas kvotas, kas ļautu līdz 2015. gadam panākt zvejas krājumu atjaunošanu līdz ilgtspējīgam līmenim;
  • noteikt, ka zvejniekiem ir jāizkrauj krastā visas nozvejotās zivis, — viņi nedrīkstēs brāķēt un izmest nozvejotās mazvērtīgāko vai nevajadzīgo sugu zivis;
  • samazināt zvejas jaudas pārpalikumu, liekot lietā tirgus pasākumus, nevis subsīdijas, — piemēram, zvejnieki savā starpā varēs tirgoties ar individuālajām nozvejas kvotām;
  • paredzēt atbalstu, kas palīdzētu nelielām zivsaimniecībām pielāgoties izmaiņām;
  • sniegt ES valstīm lielāku rīcības brīvību saudzējošo pasākumu jomā, lai tos varētu pielāgot reģiona un vietējām vajadzībām, — zvejnieki paši lemtu, kā pielāgot flotes lielumu un zvejas iespējas;
  • atbalstīt ilgtspējīgas zivsaimniecības, lai apmierinātu pieprasījumu pēc zivīm;
  • labāk informēt patērētājus par to, cik kvalitatīvas ir jūras veltes, kuras viņi iegādājas, no kurienes tās nāk un cik ilgtspējīgas tās ir.

ES finansiālo atbalstu piešķirs vienīgi videi nekaitīgiem zivsaimniecības projektiem. Gādās par stingru uzraudzību un to, lai finansējumu nesaņemtu likumpārkāpēji vai projekti, kuru iznākums ir zvejas jaudas pārpalikums.

Komisija arī plāno veicināt zivsaimniecības aizsardzību citur pasaulē, vienojoties un slēdzot jaunus ES līgumus ar citām ārpussavienības valstīm.

Nākamie soļi

Tagad Eiropas Parlamentam un ES valstu valdībām šie priekšlikumi ir jānovērtē.

Plašāk par ES zivsaimniecību

Plašāk par ES zivsaimniecības pārvaldes reformu

Parunāsim par kopējās zivsaimniecības politikas reformu! English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites