Navigointipolku

EU ehdottaa suuria muutoksia kalastuspolitiikkaan - 13/07/2011

Kalaparvi © istock/Dirk-Jan Mattaar

Tavoitteena on varmistaa kalastustuotteiden tarjonta, taata elinkeinon säilyminen ja suojella ehtyviä kalakantoja.

EU:n kalastuspolitiikan uudistuksella halutaan palauttaa kalakannat kestävälle tasolle, jotta kalastus- ja vesiviljelytuotteiden saatavuus voidaan turvata.

Komission ehdotusten tavoitteena on parantaa kalastusalan kannattavuutta, lopettaa sen riippuvuus julkisesta tuesta ja luoda rannikkoalueille uusia työpaikkoja ja kasvumahdollisuuksia.

Uudistuksia tarvitaan pikaisesti. Nykyisillä EU:n toimenpiteillä on voitu lieventää joidenkin kalakantojen uhanalaista tilannetta, mutta pyyntimäärät ovat usein edelleen niin suuria, että kantojen kestävä lisääntyminen ei ole mahdollista.

Kolmea neljäsosaa kalalajeista kalastetaan nykyisin liikaa, mikä vaarantaa koko meriekosysteemin säilymisen. Saaliit pienenevät, ja alan tulevaisuus on epävarma.

Arvioiden mukaan uudistukset kasvattaisivat kalakantojen kokoa jopa noin 70 prosenttia. Kokonaissaaliit kasvaisivat noin 17 prosenttia, ja kalastusalan kannattavuus paranisi huomattavasti.

Ehdotuksiin English sisältyvät muun muassa seuraavat toimenpiteet:

  • Kaikessa kalastuksessa aletaan soveltaa pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia, jotka perustuvat luotettaviin tieteellisiin lausuntoihin.
  • Kaikki kalakannat on saatava kestävälle tasolle vuoteen 2015 mennessä EU:n kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.
  • Kalastajat velvoitetaan purkamaan kaikki pyydetyt kalat, ja ei-toivottujen kalojen heittäminen takaisin mereen kielletään.
  • Kalastuslaivaston ylikapasiteettia vähennetään markkinapohjaisilla toimilla julkisen tuen sijaan. Käyttöön otetaan esimerkiksi kalastajien aluskohtaiset vaihtokelpoiset pyyntiosuudet.
  • Pienimuotoista kalastusta tuetaan muutoksiin sopeutumisessa.
  • EU-maille annetaan enemmän valtaa päättää kalakantojen säilyttämistoimenpiteistä, jotta ne voidaan räätälöidä alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Myös kalastajille annetaan mahdollisuus päättää mm. laivaston koon mukauttamisesta ja tarjonnan ohjaamisesta markkinoilla.
  • Kestävää vesiviljelyä tuetaan, jotta varmistetaan kalan ja äyriäisten saanti elintarvikkeiksi.
  • Kuluttajat saavat parempaa tietoa ostamiensa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden laadusta, alkuperästä ja kestävyydestä.

EU:n rahoitustukea annetaan ainoastaan ympäristöystävällisille aloitteille. Tiukalla valvonnalla estetään laittoman toiminnan ja liikakapasiteetin rahoittaminen.

Komissio aikoo edistää kalakantojen säilyttämistä myös kansainvälisesti, muun muassa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävillä uusilla kalastussopimuksilla.

Jatkotoimet

Komission ehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäviksi.

Lisätietoa EU:n kalastuksesta

Lisätietoa EU:n kalastuspolitiikan uudistuksesta

Keskustele EU:n kalastuspolitiikan uudistuksesta Twitterissä 14.7. (@MariaDamanakiEU) English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä