Navigatsioonitee

Euroopa kalanduse päästmise kava - 13/07/2011

Kalaparv © istock/Dirk-Jan Mattaar

Kalanduskava vastaks turu nõudmisele, kindlustaks sissetulekud ning kaitseks kahanenud kalavarusid.

ELi kalanduspoliitikat käsitlevate ettepanekute tulemusel taastataks kalavarude jätkusuutlik tase, tagades samas stabiilse, kindla ning tervisliku toiduvaru.

Eesmärk on muuta kalandus uuesti kasumlikuks, lõpetada selle sõltuvus avaliku sektori toetustest ning luua uusi võimalusi töökohtade ja majanduskasvu tekkeks rannikupiirkondades.

Muutusi on vaja kohe. Praeguste ELi meetmetega on vähendatud mõnede kalavarude ohustatust, kuid traalerite püügikogused on siiski suuremad, kui kalavarude taastumine.

Milline on tulemus? Neljast kalaliigist kolme puhul leiab aset ülepüük, mis ohustab kogu mere ökosüsteemi. Kalatööstus kannatab väheneva sissetuleku tõttu ning tema tulevik on ebakindel.

Prognooside kohaselt saavutatakse uute meetmetega kalavarude suurenemine 70%. Üldine püük suureneks umbes 17% ning tööstusharu muutuks kasumlikumaks.

Ettepanekud English on järgmised:

  • tugineda kalanduse haldamisel pikaajalistele eesmärkidele ja parimatele teaduslikele nõuannetele
  • kehtestada püügikvoodid selliselt, et kõik kalavarud oleksid 2015. aastaks jätkusuutlikul tasemel - kooskõlas ELi rahvusvaheliste kohustustega
  • nõuda kaluritelt kogu püütud saagi kaldale toomist, s.t nad ei tohi soovimatult püütud kala merre tagasi visata
  • vähendada laevastike püügivõimsust pigem turumeetemete, mitte abiraha kaudu - näiteks saaksid kalurid püügikvootidega omavahel kaubelda
  • toetada väikeseid kalandusettevõtteid muutustega toimetulemiseks
  • anda ELi liikmesriikidele suuremad volitused seoses looduskaitsemeetmetega, kohandades neid piirkondlikele ja kohalikele vajadustele, et kalurid saaksid ise otsustada laevastiku suuruse ja turu varustamise üle
  • toetada jätkusuutlikke kalafarme, et rahuldada nõudlust kala järele
  • teavitada tarbijaid paremini nende ostetavate mereandide kvaliteedi, päritolu ja jätkusuutlikkuse kohta

ELi rahalist abi saavad ainult keskkonnasõbralikud kalandusprojektid. Range kontrolli tulemusel lõpetatakse seadusrikkujate või liigse püügivõimsusega projektide rahastamine.

Komisjon kavatseb edendada kalanduse kaitset ka rahvusvahelisel tasandil oma uute lepingute raames kolmandate riikidega.

Järgmised sammud

Ettepanekud edastatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja ELi liikmesriikide valitsustele arutamiseks.

Täiendavalt ELi kalanduspoliitikast

Täiendavalt ELi kalanduspoliitika reformist

Ühise kalanduspoliitika reform: arutagem seda! English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad