Sti

Plan om redning af fiskeriet i EU - 13/07/2011

Fiskestime© istock/Dirk-Jan Mattaar

Fiskeriplaner skal opfylde efterspørgslen, sikre indtægtskilder og samtidig beskytte fiskebestandene.

Forslag om reform af forvaltningen af fiskeriet i EU skal bringe fiskebestanden op på et bæredygtigt niveau og skabe en stabil, sikker og sund fødevareforsyning.

Fiskeindustrien skal igen give overskud, være uafhængig af offentlige tilskud og skabe nye muligheder for vækst og beskæftigelse i kystområderne.

Der skal handles hurtigt. EU's nuværende ordninger har mindsket faren for visse fiskebestande, men trawlerne fanger stadig fisk for hurtigt til, at de kan reproducere sig.

Hvad er resultatet? Tre ud af fire fiskearter overfiskes nu, og det er til fare for hele havøkosystemet. Industrien lider under faldende indtægter og en usikker fremtid.

Beregninger viser, at de nye initiativer kan føre til en stigning i fiskebestanden på 70 %. De samlede fangster kan stige med omkring 17 %, og dermed stiger branchens indtægter.

Forslagene English går bl.a. ud på, at:

  • fiskeriet skal styres ud fra langsigtede mål og den bedste videnskabelige rådgivning
  • der skal sættes fangstkvoter, så alle fiskebestande kommer op på et bæredygtigt niveau senest i 2015, som EU har forpligtet sig til på internationalt plan
  • fiskerne skal lande alle fangster - de må ikke smide uønskede fiskesorter tilbage
  • fiskeflådernes overkapacitet skal mindskes ved hjælp af markedsmekanismen i stedet for tilskud - f.eks. skal fiskerne kunne handle med individuelle fangstkvoter
  • støtte til ikke-industrielle fiskere, så de kan tilpasse sig ændringerne
  • mere magt til EU-landene i spørgsmål om bevarelse af ressourcerne, så de kan skræddersys til regionale og lokale behov - fiskerne skal også kunne beslutte om flådestørrelser og udbud
  • støtte til bæredygtige dambrug for at opfylde efterspørgslen efter fisk
  • bedre information til forbrugerne om kvalitet, oprindelse og bæredygtighed af det, de lægger i indkøbskurven

EU's finansielle støtte gives kun til miljøvenlige fiskeriprogrammer. Streng kontrol betyder, at det er slut med støtte, hvis reglerne overtrædes, eller hvis et projekt fører til overkapacitet.

Kommissionen vil også slå et slag for bevarelse af fiskebestandene internationalt gennem nye aftaler med andre lande.

Næste skridt på vejen

Forslagene skal nu tages op i Europa-Parlamentet og EU-landenes regeringer.

Mere om fiskeri i EU

Mere om reform af fiskeriet i EU

Reform af den fælles fiskeripolitik: lad os tale om det! English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links