Cesta

Budoucnost evropského rybářství - 13/07/2011

Hejno ryb © istock/Dirk-Jan Mattaar

Rybolov a akvakultura by měly uspokojovat poptávku, zajistit živobytí pro rybáře a chránit ohrožené populace ryb.

Díky návrhům reformy řízení rybářského odvětví EU by se měl obnovit přirozený stav rybích populací a zajistit stabilní a spolehlivé dodávky zdravých potravin.

Rybolov se musí znovu stát ziskovým odvětvím. Je nutné ukončit jeho závislost na finančních prostředcích z veřejných zdrojů a vytvořit nové příležitosti pro zaměstnanost a růst v pobřežních oblastech.

Tato změna je nevyhnutelná a musí nastat okamžitě. Přestože současná opatření EU usilují o to, aby se snížil tlak na určité druhy ryb, obchodní rybářské lodě loví takovým způsobem, že se jednotlivé rybí populace nestačí obnovovat.

A jaký je výsledek? Stavy populací 75 % druhů ryb jsou zdecimovány, čímž trpí celý mořský ekosystém. Odvětví pak klesají výnosy a jeho budoucnost je nejistá.

Podle odhadů by měla nová opatření vést k nárůstu rybích populací o 70 %. Celkové úlovky by pak vzrostly zhruba o 17 % a odvětví by začalo znovu vydělávat.

Jedná se zejména o tyto návrhy English :

  • opřít řízení rybolovu o dlouhodobé cíle a nejlepší dostupné vědecké poznatky
  • stanovit lovné kvóty tak, aby se rybí populace mohly do roku 2015 obnovit na udržitelnou úroveň (v souladu s mezinárodními závazky EU)
  • nařídit rybářům, aby veškeré své úlovky vykládali na pevninu, a znemožnit jim vyhazování nežádoucích rybích druhů zpět do moře
  • snížit nadměrnou kapacitu loďstev tržními opatřeními spíše než finančními pobídkami (např. rybáři by mohli mezi sebou obchodovat s lovnými kvótami, které jim byly přiděleny)
  • poskytnout podporu drobnému rybolovu, aby se mohl změnám přizpůsobit
  • dát členským zemím EU více pravomocí, aby mohly ochranná opatření přizpůsobit regionálním a místním podmínkám a potřebám. Rybáři by se tak mohli sami rozhodnout, jak velká budou jejich loďstva a kolik budou na trhy dodávat
  • podporovat udržitelná rybí hospodářství, aby byla uspokojena poptávka po rybách
  • poskytovat spotřebitelům více informací o kvalitě, původu a ekologičnosti rybích produktů, které kupují.

Podpora z finančních prostředků EU bude vyplácena pouze na projekty, které budou ohleduplné k životnímu prostředí. Budou zavedeny přísné kontroly, jež zabrání vyplácení podpor subjektům, které daná pravidla nedodržují, nebo na projekty, které zvyšují lovné kapacity na neúnosnou míru.

Komise se rovněž chce zasadit o ochranu ryb a lovišť na mezinárodní úrovni. Proto hodlá uzavřít dohody s dalšími zeměmi.

Další postup

Návrhy budou nyní předloženy k posouzení Evropskému parlamentu a členským státům EU.

Více informací o rybářské politice EU

Více informací o reformě řízení rybářství v EU

Reforma společné rybářské politiky: zúčastněte se on-line diskuze! English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy