Навигационна пътека

Спасителен план за рибарството в Европа - 13/07/2011

Ято риби © istock/Dirk-Jan Mattaar

В плановете за рибарството се предвижда да се отговори на търсенето и да се гарантира поминъка на рибарите като същевременно бъдат защитени намаляващите рибни запаси.

Предложения за реформа в управлението на рибарството в ЕС предвиждат да се възстановят рибните запаси до устойчиви нива и по този на начин да се гарантират стабилни, надеждни и здравословни доставки на храна.

Те имат за цел риболовната индустрия да излезе отново на печалба, да престане да бъде зависима от публично финансиране, както и да се създадат нови възможности за заетост и растеж в крайбрежните региони.

Промяната е крайно наложителна. Настоящите мерки на ЕС доведоха до намаляване на опасността за определени рибни запаси, но траулерите все още хващат риба по-бързо отколкото тя може да се възпроизвежда.

Резултатът? Три от всеки четири вида риба са обект на прекомерен улов, което представлява заплаха за цялата морска екосистема. Индустрията е изправена пред все по-малка печалба и несигурно бъдеще.

Според изчисления, изпълнението на новите мерки ще доведе до 70 % увеличение на рибните запаси. Цялостният размер на улова ще се увеличи със 17 % и ще доведе до повишаване на рентабилността на индустрията.

Предложенията English включват:

  • управление на рибарството, основано на дългосрочни цели и на най-добрите налични научни съвети,
  • определяне на квоти за улова, за да могат всички рибни запаси да достигнат устойчиви нива до 2015 г. в съответствие с международните ангажименти на ЕС,
  • задължаване на рибарите да разтоварват на сушата целия си улов - няма да им е позволено да изхвърлят нежеланите уловени рибни видове,
  • намаляване на свръхкапацитета на риболовния флот чрез пазарни мерки вместо чрез субсидиране - например възможност за рибарите да търгуват с индивидуалните квоти за улов,
  • помощ за малки риболовни стопанства да се приспособят към промените,
  • повече правомощия за страните от ЕС в областта на мерките за опазване на рибните запаси, за да могат те да бъдат приспособявани към регионалните и местните нужди; също така рибарите ще вземат самостоятелни решения по отношение на размера на флота и доставките,
  • подпомагане за устойчиви рибни стопанства с цел задоволяване на търсенето на риба,
  • предоставяне на потребителите на по-добра информация за качеството, произхода и устойчивостта на купуваната от тях морска храна.

Финансова помощ от ЕС ще се предоставя единствено на екологични риболовни проекти. Засилен контрол ще гарантира края на финансирането на нарушители и на проекти, водещи до свръхкапацитет.

Комисията планира да насърчава и опазването на рибните запаси в международен план чрез нови споразумения на Съюза с други страни.

Следващи стъпки

Предложенията ще бъдат представени за разглеждане на Европейския парламент и на правителствата от ЕС.

Повече за рибарството в ЕС

Повече за реформата на управлението на рибарството в ЕС

Реформа на общата политика в областта на рибарството: да поговорим за нея! English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки