Sökväg

Framtidens jordbruk i EU - 18/11/2010

Kor på ett fält i ett backlandskap © EU

Kommissionen lägger fram olika förslag till en ny jordbrukspolitik som ska trygga livsmedelsförsörjningen, skapa ett hållbart jordbruk, värna miljön och främja landsbygden.

EU:s jordbrukspolitik har förändrats genom åren, men nu krävs ytterligare reformer för att möta marknadens nya behov och rida ut den ekonomiska krisen.

Bönderna spelar också en nyckelroll genom att bruka marken på ett miljövänligt sätt och ge konsumenterna bra mat till rimliga priser. EU:s direktstöd till bönderna bör därför finns kvar, men reglerna för stödet bör ändras.

De viktigaste målen för reformen är att trygga livsmedelsförsörjningen, förvalta naturresurserna väl och bevara en levande landsbygd. Det har kommit fram efter samråd med övriga EU-institutioner, myndigheter, bönder och allmänhet.

Med utgångspunkt i synpunkterna föreslår kommissionen tre handlingsalternativ för att uppnå målen efter 2013. Samtliga alternativ ska göra politiken mer rättvis, effektiv och ändamålsenlig. De gäller direktstödet, marknadsåtgärder och landsbygdsutveckling, men man går olika långt i de olika alternativen.

Ändringen av direktstödet till bönderna kan innebära en rättvisare fördelning mellan EU-länderna, eller en rörlig ersättning som grundar sig på till exempel böndernas miljöarbete.

Marknadsåtgärderna har redan minskats från 92 procent av jordbruksbudgeten 1991 till bara 5 procent 2010. Kommissionen föreslår dock att marknadsstyrningen förenklas ytterligare för att hela livsmedelskedjan ska fungera bättre, från jord till bord. Allmänheten stöder detta förslag.

Reformerna av programmen för landsbygdsutveckling kan gälla mer pengar till projekt om klimat, vatten, biologisk mångfald, förnybar energi och innovation. Ett annat alternativ kan vara att bara stödja klimat- och miljöinsatser.

De olika förslagen ska nu diskuteras, bland annat i fler offentliga samråd. Det ska också göras en konsekvensanalys för de olika alternativen. Därefter lägger kommissionen fram konkreta lagförslag under 2011. De nya reglerna kan sedan träda i kraft 2014.

Läs mer om EU:s jordbrukspolitik efter 2013 DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar