Ścieżka nawigacji

Opcje reformy wspólnej polityki rolnej - 18/11/2010

Pasące się krowy, w tle widok na wzgórza © UE

Komisja przedstawiła trzy opcje reformy polityki rolnej UE służące zapewnieniu bezpiecznych dostaw żywności, zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz lepszego stanu środowiska i rozwoju obszarów wiejskich.

Wprawdzie na przestrzeni lat wspólna polityka rolna (WPR) nie przestawała się rozwijać, jednak aby pomóc europejskim rolnikom w sprostaniu zmieniającym się potrzebom rynku i przetrwaniu kryzysu gospodarczego konieczna jest nowa reforma.

Rolnicy pełnią ważną rolę - dbają o to, by ich uprawy były zgodne z normami ochrony środowiska, i dostarczają konsumentom produkty wysokiej jakości po sprawiedliwych cenach. Odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, w pełni uzasadnia bezpośrednie wsparcie, jakie otrzymują oni od UE i które Komisja zamierza teraz dostosować do nowych warunków.

Główne cele przyszłej reformy - określone za pośrednictwem konsultacji z rządami państw UE, różnymi instytucjami, rolnikami i ogółem społeczeństwa - to zapewnienie bezpiecznej żywności w wystarczających ilościach, rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

W oparciu o zebrane opinie Komisja proponuje teraz trzy opcje rozwoju polityki rolnej, które mają umożliwić realizację tych celów po 2013 r. Każda z nich zakłada zapewnienie większej skuteczności i efektywności WPR oraz oparcie jej na sprawiedliwszych zasadach.

Opcje reformy systemu dopłat bezpośrednich dla rolników przewidują m.in. większą równość w rozdziale środków między kraje UE oraz wprowadzenie dopłat wyliczanych w oparciu o takie czynniki jak działania na rzecz ochrony środowiska.

Środki interwencji rynkowej, które w 1991 r. stanowiły 92 proc. budżetu WPR, stopniowo zmniejszano i w tym roku wynosiły już zaledwie 5 proc. budżetu WPR. Jednak Komisja, która ma w tym względzie poparcie opinii publicznej, rozważa dalsze uproszczenie tego stosowanego od lat narzędzia, aby usprawnić funkcjonowanie łańcucha żywnościowego prowadzącego od producenta do konsumenta.

Reforma programów rozwoju obszarów wiejskich mogłaby obejmować finansowanie projektów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony jakości wody, zapewnienia bioróżnorodności, korzystania z odnawialnych źródeł energii i stosowania innowacji. Inna opcja przewiduje skoncentrowanie się wyłącznie na zmianach klimatu i ochronie środowiska.

Dyskusja nad tymi opcjami już się rozpoczęła i będzie obejmować konsultacje społeczne w sprawie proponowanych rozwiązań. Wyniki debaty, a także ocena skutków wdrożenia każdej z opcji, zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu projektu aktu prawnego, który ma zostać przedstawiony w 2011 r. Akt ten powinien wejść w życie w 2014 r.

Więcej na temat przyszłej WPR DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki