Kruimelpad

Opties voor een nieuw EU-landbouwbeleid - 18/11/2010

Koeien in de wei in een heuvellandschap © EU

Drie wegen naar een nieuw EU-landbouwbeleid dat zorgt voor voedselzekerheid, duurzame landbouw, een schoner milieu en plattelandsontwikkeling.

Het EU-landbouwbeleid ("gemeenschappelijk landbouwbeleid" of GLB) is de voorbije jaren geëvolueerd, maar er zijn meer hervormingen nodig vanwege veranderingen op de wereldmarkt en de economische crisis.

Boeren spelen een belangrijke rol in de samenleving door goed voedsel tegen billijke prijzen te produceren. Steeds vaker gebeurt dat ook op een milieuvriendelijke manier. Zij krijgen daarom terecht rechtstreekse steun van de EU, maar die moet nu wel billijker verdeeld worden.

Na overleg tussen nationale regeringen, EU-instellingen, boeren en de bevolking is de conclusie dat een hervorming moet leiden tot een veilige productie van voldoende voedsel, het duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en de evenwichtige ontwikkeling van plattelandsgebieden.

De Europese Commissie wil deze doelstellingen na 2013 op drie manieren bereiken. Het gaat er altijd om het GLB billijker, efficiënter en doeltreffender te maken.

1) De rechtstreekse betalingen aan boeren moeten eerlijker verdeeld worden tussen de EU-landen, of afhankelijk gemaakt worden van factoren zoals inspanningen voor milieubescherming.

2) Marktinterventies, die in 1991 nog goed waren voor 92% van het GLB-budget, maar nu nauwelijks nog voor 5%, moeten nog meer worden vereenvoudigd om de productieketen van boer tot bord te stroomlijnen.

3) Plattelandsontwikkeling moet meer worden gericht op klimaatbescherming, water, biodiversiteit, duurzame energie en innovatie, of zelfs exclusief worden toegespitst op klimaat- en milieubescherming.

Over deze opties wordt nog volop gedebatteerd, onder meer via openbare raadplegingen. De resultaten hiervan en de effectbeoordelingen van de verschillende mogelijkheden zullen worden meegenomen in nieuwe wetgeving die in 2011 zal worden voorgesteld, en in 2014 in werking kan treden.

Meer over de toekomst van het GLB DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links