Navigācijas ceļš

KLP reformas alternatīvas - 18/11/2010

Govis uz lauka un reljefa lauku ainava © ES

Trīs iespējas, kā pārveidot ES lauksaimniecības politiku, lai nodrošinātu pārtikas piedāvājumu, ilgspējīgu lauksaimniecību, labāku vidi un lauku attīstību.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) gadu gaitā ir attīstījusies, bet jauna reforma palīdzētu pielāgoties jaunākajām tendencēm tirgū un pārciest ekonomikas krīzi.

Arī no lauksaimniekiem daudz kas ir atkarīgs, jo viņi var apstrādāt zemi ekoloģiski un piedāvāt patērētājiem kvalitatīvu pārtiku par pieņemamām cenām. Tāpēc ES sniegtais tiešais atbalsts lauksaimniekiem ir pilnībā attaisnojams, un Komisija to tagad vēlas pilnveidot.

Jaunās reformas galvenie uzdevumi, kas noteikti, apspriežoties ar ES valstu valdībām un iestādēm, lauksaimniekiem un sabiedrību, ir nodrošināt drošu un pietiekamu pārtikas piedāvājumu, ilgtspējīgi apsaimniekot dabas resursus un līdzsvaroti attīstīt lauku rajonus.

Pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm, Komisija piedāvā trīs plašas politiskās iespējas, kā sasniegt šos mērķus pēc 2013. gada. Galvenais vadmotīvs ir padarīt KLP taisnīgāku un efektīvāku.

Iespējas, kā reformēt lauksaimniekiem paredzēto tiešo maksājumu sistēmu, ir, piemēram, tos taisnīgāk sadalīt starp ES dalībvalstīm un ieviest mainīgu kompensāciju atkarībā no lauksaimnieku nopelniem vides aizsardzībā.

Tirgus intervences pasākumi tika samazināti no 92 % KLP budžeta 1991. gadā līdz vairs tikai 5 % šogad, bet Komisija ar sabiedrības atbalstu apsver vēl vairāk vienkāršot šo tradicionālo mehānismu, lai uzlabotu pārtikas apgādes ķēdes darbību no lauka līdz galdam.

Lauku attīstības programmu reforma varētu nozīmēt lielāku finansējumu projektiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu ierobežošanu, ūdeni, bioloģisko daudzveidību, atjaunīgo enerģiju un inovāciju. Vēl viens variants ir sašaurināt jomu, uzmanību pievēršot tikai klimata pārmaiņām un videi.

Diskusija par šīm iespējām jau ir iekustināta, un par ierosinātajām alternatīvām vēl rīkos sabiedrisko apspriešanu. Rezultāti līdz ar dažādo variantu ietekmes novērtējumu tiks izmantoti, izstrādājot likumdošanas priekšlikumus, kuri tiks iesniegti 2011. gadā. Jaunajiem noteikumiem vajadzētu stāties spēkā 2014. gadā.

Vēl par KLP nākotni DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites