Cosán nascleanúna

CBT - Roghanna do leasú - 18/11/2010

Ba i bpáirc agus radharc ar thuath chnocach © AE

Trí rogha chun beartas talmhaíochta an AE a nuashonrú, maidir le soláthar bia a chinntiú, le talmhaíocht inbhuanaithe, is le comhshaol níos fearr agus forbairt tuaithe.

Forbraíodh an comhbheartas talmhaíochta (CBT) i rith na mblianta, ach tá tuilleadh leasuithe ag teastáil chun freastal ar riachtanais athraithe an mhargaidh agus chun an ghéarchéim gheilleagrach a chomhrac.

D'fheadfadh príomhról a bheith ag feirmeoirí trína gcuid talún a úsáid ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus trí bhia ar ardchaighdeán agus ar phraghsanna córa a sholáthar do chustaiméirí. Tugann an ról sin údar don tacaíocht dhíreach a fhaigheann feirmeoirí ón AE, a bhfuil an Coimisiún ag iarraidh í a fheabhsú.

is iad soláthar bia imleoir agus shláin, bainistiú inbhuanaithe na n-acmhainní nádúrtha, agus forbairt chothrom na gceantar tuaithe príomhchuspóirí an leasaithe sa todhchaí, a aithníodh trí chomhairliúcháin leis an bpobal, le feirmeoirí agus le hinstitiúidí agus rialtais an AE.

Á mbunú ar an aiseolas, molann an Coimisiún trí rogha beartais leathana chun na spriocanna sin a bhaint amach tar éis 2013. Tá gach ceann dóibh ag iarraidh an CBT a dhéanamh níos cothroime, níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí.

Is iomaí rogha ann chun córas na n-íocaíochtaí díreacha chuig feirmeoirí a leasú, idir chinn a bhfuil dáileadh níos cothroime i measc tíortha an AE mar aidhm acu, agus cinn a thugann cúiteamh athraitheach isteach, arna bhunú ar a ngníomhaireachtaí chun an comhshaol a chosaint, i dteannta tosca eile.

Laghdaíodh bearta idirghabhála margaidh ó 92% buiséad an CBT i 1991 go dtí 5% i mbliana ach tá tuilleadh simplithe ar na huirlisí tradisiúnta seo, le tacaíocht ón bpobal, á mheas ag an gCoimisiún chun feidhmiú an bhiashlabhra ó fheirm go forc a fheabhsú.

D'fhéadfadh tuilleadh maoinithe do thionscadail a bhaineann le hathrú aeráide, le huisce, le bithéagsúlacht, le fuinneamh inathnuaite agus le nuáil a bheith i leasú na gclár forbartha tuaithe. Laghdódh rogha eile an fócas go dtí athrú aeráide agus an comhshaol amháin.

Tá plé ar na roghanna sin faoi lánseol anois, agus folóidh sé tuilleadh comhairliúcháin phoiblí faoi gach cur chuige a moladh. Cuirfear na torthaí sin, chomh maith le measúnú éifeachta na roghanna difriúla, le moltaí do reachtaíocht, a mholfar in 2011. Ba chóir go dtiocfadh na moltaí i bhfeidhm in 2014.

Breis faoi thodhchaí an CBT DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links