Navigointipolku

EU:n maatalouspolitiikan vaihtoehdot puntarissa - 18/11/2010

Lehmiä laiduntamassa kumpuilevassa maaseutumaisemassa © EU

Maatalouspolitiikan päätavoitteet vuoden 2013 jälkeen ovat ruokaturva, maatalouden kestävyys, ympäristönsuojelu ja maaseudun kehittäminen.

EU:n maatalouspolitiikkaa on vuosien varrella uudistettu markkinoiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Nyt muutospaineita on aiheuttanut myös maailmanlaajuinen talouskriisi.

Viljelijä on nyky-yhteiskunnassa monenlaisten vaatimusten ristitulessa. Viljelymenetelmien on oltava ympäristöä säästäviä, ja kuluttajat vaativat laadukkaita elintarvikkeita kohtuuhintaan. Vastineeksi EU maksaa viljelijöille suoraa tukea, jonka jakoperusteita on nyt määrä rukata.

Tulevalla uudistuksella halutaan ennen muuta varmistaa elintarvikkeiden riittävyys ja saatavuus, luonnonvarojen kestävyys ja maaseutualueiden tasapainoinen kehittyminen. Tavoitteita asetettaessa on kuultu EU:n jäsenmaita, toimielimiä, maataloustuottajia ja kansalaisia.

Eri tahojen kannanottojen perusteella komissio esittää vuoden 2013 jälkeen toteutettavalle maatalouspolitiikalle kolme vaihtoehtoista linjausta. Niillä kaikilla politiikkaa pyritään muuttamaan oikeudenmukaisemmaksi, tehokkaammaksi ja toimivammaksi.

Suoria tukia on määrä uudistaa. Mahdollisia toimintamalleja ovat muun muassa tukien jakaminen uusin perustein EU-maiden kesken ja tukien myöntäminen ympäristönsuojelutoimien perusteella.

Markkinatoimenpiteet (mm. interventio- ja varastointituet) ovat perinteisesti kuuluneet yhteiseen maatalouspolitiikkaan, vaikka niiden käyttö onkin vähentynyt voimakkaasti. Niiden osuus EU:n maatalousmäärärahoista oli vielä vuonna 1991 noin 92 prosenttia, mutta tänä vuonna se on enää 5 prosenttia. Komissio ehdottaa nyt markkinatoimenpiteiden yksinkertaistamista entisestään.

Maaseudun kehittämisohjelmissa halutaan ohjata enemmän rahoitusta hankkeisiin, jotka liittyvät ilmastotoimiin, vesihuoltoon, luonnon monimuotoisuuteen, uusiutuviin energialähteisiin ja innovaatioihin. Vaihtoehtoisesti tuet voitaisiin kohdentaa pelkästään ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin.

Keskustelu vaihtoehtoisista linjauksista on alkanut. Ehdotuksista järjestetään tuonnempana julkinen kuuleminen. Tulosten perusteella laadittavat säädösehdotukset ja eri toimintamallien vaikutusarvioinnit julkistetaan vuonna 2011. Säädösten on määrä tulla voimaan vuonna 2014.

Lisätietoa EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuudesta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä