Navigatsioonitee

ÜPP - Reformimise võimalused - 18/11/2010

Lehmad künkliku maastikuvaatega põllul © EL

Kolm võimalust ELi põllumajanduspoliitika uuendamiseks, et tagada toiduga kindlustatus, jätkusuutlik põllumajandus, parem keskkond ja maaelu areng.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on aastate jooksul arenenud, kuid seda on vaja veelgi reformida, et reageerida turumuutustele ning leevendada majanduskriisi mõju.

Põllumajandustootjatel on samuti tähtis roll oma maa keskkonnasõbralikul harimisel ja tarbijatele mõistliku hinnaga kvaliteetse toidu tagamisel. See roll õigustab põllumajandustootjatele antavaid ELi otsetoetusi, mida komisjon üritab nüüd paremini korraldada.

Tulevaste reformide põhieesmärkideks, mis määratleti kindlaks konsulteerides ELi liikmesriikide valitsuste ja institutsioonidega, põllumajandustootjatega ning avalikkusega, on piisav ja ohutu toiduainetega varustatus, loodusressursside jätkusuutlik haldamine ning maapiirkondade tasakaalustatud areng.

Tuginedes konsultatsioonide käigus saadud tagasisidele esitab komisjon kolm võimalikku poliitikavalikut, et saavutada kõnealused eesmärgid pärast 2013. aastat. Kõik need on suunatud ÜPP õiglasemaks, tulemuslikumaks ja tõhusamaks muutmisele.

Reformimise võimalused põllumajandustootjate otsetoetuste süsteemi puhul ulatuvad kõige muu hulgas õiglasemast jaotamisest ELi riikide vahel kuni erinevate hüvitiste kehtestamiseni, võttes muu hulgas näiteks arvesse keskkonna kaitseks võetud meetmeid.

Turusekkumismeetmeid on vähendatud 1991. aasta ÜPP eelarve 92% tasandilt 5%-ni käesoleval aastal, kuid komisjon üritab avalikkuse toetuse abil seda traditisoonilist vahendit veelgi lihtsustada, et parandada toiduahela toimimist talust toidulauani.

Maapiirkondade arenguprogrammide reform võiks hõlmata rohkem rahastamist projektide puhul, mis on seotud kliimamuutuste, vee, bioloogilise mitmekesisuse, taastuvenergia ja innovatsiooniga. Teiseks võimaluseks oleks keskenduda vaid kliimamuutustele ja keskkonnale.

Arutelu nende valikute üle on praegu käimas ning see hõlmab ka tulevast avalikku konsultatsiooni soovitatud lähenemisviiside kohta. Kõnealuseid tulemusi, samuti ka erinevate võimaluste mõju hindamisi võetakse arvesse 2011. aastal esitatavate õigusaktide ettepanekute koostamisel. Need ettepanekud peaksid jõustuma 2014. aastal.

Lugege täiendavalt ÜPP tuleviku kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad