Διαδρομή πλοήγησης

Τι αλλάζει στην Κοινή Γεωργική Πολιτική - 18/11/2010

Αγελάδες βόσκουν σε λιβάδι © EU

Εκσυγχρονίζονται τρεις συνιστώσες της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει υποστεί αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, αλλά χρειάζεται περαιτέρω αναμόρφωση για καλύτερη προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο καλλιεργώντας τη γη τους με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και παρέχοντας στους καταναλωτές ποιοτικά τρόφιμα σε προσιτές τιμές. Ο ρόλος αυτός δικαιολογεί απόλυτα την άμεση στήριξη που λαμβάνουν από την ΕΕ, την οποία η Επιτροπή προσπαθεί τώρα να βελτιώσει.

Οι βασικοί στόχοι των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίοι καθορίστηκαν μετά από διαβουλεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις, τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, τους αγρότες και τους πολίτες, είναι: η ασφάλεια και επάρκεια του διατροφικού εφοδιασμού, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έλαβε, η Επιτροπή προτείνει τρεις γενικούς άξονες πολιτικής για την επίτευξη των στόχων αυτών μετά το 2013. Και οι τρεις αυτοί άξονες επιδιώκουν να κάνουν την ΚΓΠ δικαιότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.

Η μεταρρύθμιση του συστήματος άμεσων πληρωμών στους αγρότες μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με δικαιότερη κατανομή ανάμεσα στα κράτη μέλη ή με την καθιέρωση μεταβλητής αντιστάθμισης ανάλογα με τις δράσεις των αγροτών π.χ. για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά μειώθηκαν από 92% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ το 1991 σε μόλις 5% φέτος, αλλά η Επιτροπή, με την υποστήριξη της κοινής γνώμης, εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω απλούστευσης του παραδοσιακού αυτού μέσου προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα η τροφική αλυσίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

Η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερη χρηματοδότηση των σχεδίων που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, τους υδάτινους πόρους, τη βιοποικιλότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καινοτομία, ή μπορεί να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.

Ο δημόσιος διάλογος για τα θέματα αυτά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ προβλέπεται να υπάρξει και  περαιτέρω δημόσια διαβούλευση για τις προτεινόμενες λύσεις. Τα σχετικά αποτελέσματα, συνοδευόμενα από εκτίμηση επιπτώσεων των διαφόρων προτεινόμενων λύσεων, θα ληφθούν υπόψη για την υποβολή νομοθετικών προτάσεων εντός του 2011. Οι προτάσεις αυτές προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ το 2014.

Περισσότερα για το μέλλον της ΚΓΠ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι