Sti

Den fælles landbrugspolitik - reformmuligheder - 18/11/2010

Køer på en mark med udsigt til et bakket landområde © EU

Tre muligheder for reform af EU's politik for sikker fødevareforsyning, bæredygtigt landbrug, bedre miljø og udvikling af landdistrikterne.

Den fælles landbrugspolitik har udviklet sig gennem årene, men der er brug for yderligere reform for at imødekomme nye behov på markedet og overvinde den økonomiske krise.

Landmændene spiller også en afgørende rolle ved at passe deres jord på en miljøvenlig måde og stille kvalitetsfødevarer til rådighed for forbrugerne til rimelige priser. Denne rolle retfærdiggør til fulde den direkte støtte, landmændene modtager fra EU, og som Kommissionen nu vil finjustere.

De vigtigste mål med den kommende reform er udpeget ved hjælp af høringer af EU's regeringer og institutioner, landmænd og offentligheden. De omfatter sikker og tilstrækkelig fødevareforsyning, en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og en afbalanceret udvikling af landdistrikterne.

Ud fra den feedback, der er indkommet, foreslår Kommissionen tre politiske handlemuligheder for at nå disse mål efter 2013. De sigter alle mod at gøre den fælles landbrugspolitik mere retfærdig og effektiv.

Mulighederne for at ændre ordningen med direkte betalinger til landmændene omfatter blandt andet en mere rimelig fordeling mellem EU-landene og indførelse af en variabel kompensation blandt andet baseret på, hvad landmændene gør for at beskytte miljøet.

Markedsforanstaltninger er blevet reduceret fra 92 % af landbrugsbudgettet i 1991 til blot 5 % i år, men Kommissionen overvejer, med offentlighedens støtte, at reducere anvendelsen af dette traditionelle redskab yderligere for at forbedre fødevarekæden fra jord til bord.

Reform af programmerne til udvikling af landdistrikterne kan omfatte mere støtte til projekter vedrørende klimaforandringer, vand, biodiversitet, bæredygtig energi og innovation. En anden mulighed er at fokusere udelukkende på klimaforandringer og miljø.

Disse muligheder vil nu blive drøftet, og der vil blive afholdt yderligere offentlige høringer om de foreslåede tilgange. Resultaterne deraf vil, sammen med en vurdering af konsekvenserne af de forskellige muligheder, resultere i lovforslag, der vil blive fremlagt i 2011. Forslagene kan træde i kraft i 2014.

Mere om den fælles landbrugspolitik DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links