Sökväg

EU-länderna får sista ordet om GMO - 14/07/2010

Man som sköter om växter på ett fält © EU

Enligt ett förslag ska EU-länderna själva avgöra om de vill tillåta eller förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor.

EU-kommissionen vill ge medlemsländerna rätt att själva bestämma om de ska odla genetiskt modifierade grödor eller inte, en fråga som har splittrat unionen i årtionden.

EU kommer även i fortsättningen att godkänna genetiskt modifierade organismer English (GMO) för odling om det finns vetenskapliga belägg för att de är säkra. Men enskilda länder ska ha rätt att begränsa eller förbjuda odling av GMO-grödor inom det egna landet, även om de är godkända av EU.

Enligt EU:s hälsokommissionär John Dalli har erfarenheten visat att EU-länderna behöver mer flexibilitet för att avgöra om och var GMO-grödor får odlas.

EU-länderna tycker olika i frågan, vilket har gjort det svårt för dem att gemensamt godkänna nya genmodifierade produkter.

En del tycker att det är bra, eftersom GMO-grödor ger större skördar och är mer motståndskraftiga mot skadegörare. Andra är oroliga för hälso- och miljöriskerna. Många bönder är rädda att de genmodifierade grödorna ska sprida sig bland konventionella och ekologiska grödor, vilket gör det svårt att marknadsföra dessa som GMO-fria.

I EU odlas bara ett fåtal GMO-grödor, jämfört med topproducenter som USA, Brasilien och Argentina. För närvarande säljs bara två produkter för odling i EU, och bara en får användas som livsmedel - majssorten MON810.

EU:s godkännandesystem ska också förbättras, både när det gäller konsumentskydd och hur den inre marknaden fungerar.

Innan förslaget kan börja gälla måste EU-länderna och Europaparlamentet godkänna det.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar