Navigačný riadok

GM plodiny - zodpovednosť by mali mať jednotlivé vlády - 14/07/2010

Muž s plodinami v poli © EU

Členské štáty EÚ by mali rozhodovať sami za seba o tom, či pripustia pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojom území.

Komisia navrhuje, aby členské štáty EÚ dostali možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom, či povolia pestovanie geneticky modifikovaných plodín. Ide o problematiku, na ktorej sa Únia nevie už desaťročia zjednotiť.

EÚ by naďalej schvaľovala geneticky modifikované organizmy English (GMO) určené na pestovanie na základe vedeckých odporúčaní o ich bezpečnosti. Jednotlivé vlády však budú môcť samostatne obmedziť alebo zakázať pestovanie vybranej plodiny alebo všetkých GMO schválených EÚ s platnosťou pre časť alebo celé územie štátu.

Podľa komisára pre zdravotníctvo Johna Dalliho skúsenosti ukázali, že členské štáty potrebujú väčšiu voľnosť pri rozhodovaní o tom, v ktorých oblastiach, a či vôbec, povolia pestovanie GM plodín.

Postoje štátov Únie k GMO sa rôznia, čo sťažuje prijatie spoločného rozhodnutia o schválení geneticky modifikovaného výrobku.

Niektoré sú pestovaniu GM plodín naklonené, pričom tvrdia, že tieto plodiny prinášajú vyššiu úrodu a sú odolnejšie voči škodcom. Druhá skupina štátov sa obáva, že GMO môžu predstavovať riziko pre zdravie a životné prostredie. Mnohí pestovatelia sa strachujú, že geneticky modifikované organizmy sa môžu zmiešať s tradičnými a organickými plodinami, čo môže sťažiť ich predaj ako výrobkov bez obsahu GMO.

V EÚ sa v porovnaní s najväčšími producentmi ako USA, Brazília a Argentína pestuje len málo GM plodín. V súčasnosti sa na účely pestovania v EÚ predávajú len dva GM výrobky a len jeden je schválený na potravinové účely - typ kukurice označovaný MON810.

Postup schvaľovania na úrovni EÚ je potrebné zlepšiť z hľadiska ochrany spotrebiteľov aj fungovania vnútorného trhu.

Návrh musia schváliť zástupcovia vlád členských štátov EÚ a Európsky parlament.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy