Navigācijas ceļš

Par ĢMO būs jālemj katrai dalībvalstij individuāli - 14/07/2010

Vīrietis laukā apkopj augus © ES

ES dalībvalstīm būs pašām jāizlemj, vai tās savā teritorijā atļauj audzēt ģenētiski modificētas kultūras

Eiropas Komisija ierosinājusi ES dalībvalstīm izvēles brīvību pašām izlemt, vai to teritorijā atļauts audzēt ģenētiski modificētas kultūras. Šis jautājums Eiropas Savienībā jau gadu desmitiem bijis strīdus ābols.

Iecerēts, ka ES arī turpmāk izsniegs ģenētiski modificētu organismu English (ĢMO) audzēšanas atļaujas, pamatojoties uz zinātniekiem apsvērumiem par to nekaitīgumu. Tomēr katras valsts valdība pati izlems, vai atļaut, vai aizliegt šādu ES atļauju saņēmušu organismu audzēšanu visā savas valsts teritorijā vai tās daļā.

Par veselības aizsardzību atbildīgais komisārs Džons Dalli teica, ka pieredze liecina, ka ES dalībvalstīm vajadzīga lielāka izvēles brīvība pašām lemt par to, kur drīkst audzēt šādas modificētas kultūras un vai tas vispār pieļaujams to teritorijā.

ES dalībvalstīm ir atšķirīgs viedoklis par ĢMO. Līdz ar to tām grūti pieņemt kopējus lēmumus par to, vai atļaut ģenētiski modificētus produktus.

Dažu valstu nostāja ir pozitīva, tās norāda, ka ģenētiski modificētas kultūras dod lielāku ražu un ir izturīgākas pret kaitēkļiem. Savukārt citas raizējas, ka ĢMO var apdraudēt veselību un vidi. Daudziem lauksaimniekiem ir bažas, ka ĢMO varētu krustoties ar tradicionālām vai bioloģiskas lauksaimniecības režīmā audzētām kultūrām un ka tāpēc tās vairs nevarētu pircējiem piedāvāt kā preces bez ĢMO.

Salīdzinājumā ar ĢMO audzēšanas līdervalstīm (ASV, Brazīliju un Argentīnu) Eiropas Savienībā šādas kultūras audzē maz. Pašlaik audzēšanai ES pārdod tikai divu ģenētiski modificētu kultūru sēklas, un tikai vienu no tām (kukurūzas šķirni vārdā "MON810") atļauts lietot pārtikā.

Paredzēts arī pilnveidot ES atļauju piešķiršanas sistēmu, proti, uzlabot patērētāju aizsardzību un iekšējā tirgus darbību.

Lai Komisijas priekšlikums stātos spēkā, tas jāapstiprina ES valstu valdībām un Eiropas Parlamentam.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites