Cosán nascleanúna

Barra géinathraithe - freagracht ar rialtais ar leith - 14/07/2010

Fear i bhfeighil ar phlandaí i ngort © AE

Cinneadh ag tíortha an AE féin an gceadóidh siad barra géinathraithe a chur ag fás sa bhaile.

Molann an Coimisiún saoirse a thabhairt do Bhallstáit an AE a chinneadh an gcuirfidh siad barra géinathraithe ag fás, ceist a scoilt an tAontas le blianta fada.

Leanfadh an AE ag formheas orgánach géinathraithe English (OGAnna) lena gcothú, ar bhonn moltaí eolaíochta faoina sábháilteacht. Ach bheadh rialtais ar leith saor cothú aon OGAanna a cheadaigh an AE a shrianadh nó a chosc - ar a gcríocha uile nó ar aon chuid díobh.

Dúirt Coimisinéir na Sláinte John Dalli gur léir ón taithí gur gá breis solúbthachta do thíortha an AE le cinneadh cén áit ar cheart barra GA a chur ag fás, más ceart in aon chor.

Tá seasaimh éagsúla ag tíortha an AE faoi OGAnna, rud a chruthaíonn deacrachtaí faoi chomhchinntí a ghlacadh faoi tháirge géinathraithe a údarú.

Tá cuid acu oscailte, ag áiteamh dóíbh go dtugann barra GA táirgeacht níos airde agus gur frithsheasmhaí do lotnaidí iad. Ach bíonn imní ar an gcuid eile faoin mbaol don tsláinte nó don timpeallacht. Agus bíonn imní ar chuid mhaith feirmeoirí go dtruailleodh OGAnna gnáthbharra agus barra orgánacha, rud ná héascóidh a margú mar saor ó OGAnna.

Is beag barr GA a bhíonn ag fás san AE i gcomparáid le mórtháirgeoirí amhail SAM, an Bhrasaíl agus an Airgintín. Faoi láthair ní dhíoltar ach dhá tháirge GA san AE, is ní cheadaítear ach ceann amháin mar bhia - cineál gráin bhuí ar a dtugtar MON180.

Táthar chun próiseas formheasta an AE a fheabhsú, maidir le cosaint tomhaltóirí agus le feidhmiú an mhargaidh aonair araon.

Ní mór formheas na rialtas AE agus na Parlaiminte Eorpaí don mholadh.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links