Navigointipolku

EU-maille vapaus päättää muuntogeenisten kasvien viljelystä - 14/07/2010

Mies tarkastaa viljelykasveja pellolla © EU

Komissio ehdottaa, että jäsenmaat voisivat vastedes itse sallia tai kieltää muuntogeenisten kasvien viljelyn alueellaan.

Kysymys muuntogeenisten kasvien viljelystä on jakanut EU-maita jo vuosikymmeniä.

Uusien ehdotusten mukaan EU myöntäisi tulevaisuudessakin luvat muuntogeenisille organismeille English niiden terveys- ja ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin pohjalta. Jäsenmaille annettaisiin kuitenkin vapaus sallia tai kieltää EU:n hyväksymien muuntogeenisten kasvien viljely koko alueellaan tai sen osalla tai rajoittaa sitä.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavan komissaarin John Dallin mukaan tähän mennessä saatu kokemus osoittaa, että jäsenmaiden on saatava joustavammin päättää siitä, sallivatko ne muuntogeenisten kasvien viljelyn ja missä se sallitaan.

EU-maiden näkemykset muuntogeenisistä organismeista poikkeavat toisistaan, mikä vaikeuttaa yhteisten lupapäätösten tekemistä geeniteknologisesti valmistetuista tuotteista.

Osa jäsenmaista suhtautuu muuntogeenisiin viljelykasveihin myönteisesti ja pitää niiden etuina muun muassa suurempia satoja ja vastustuskykyä tuholaisia vastaan. Jotkut maat ovat kantaneet huolta muuntogeenisten kasvien mahdollisesti aiheuttamista terveys- ja ympäristöriskeistä. Monet maanviljelijät ovat huolissaan siitä, että muuntogeenisiä organismeja voisi esiintyä tahattomasti tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon viljelykasveissa. Tämä vaikeuttaisi niiden markkinointia muuntogeenisistä organismeista puhtaina tuotteina.

EU:ssa viljellään vain vähän muuntogeenisiä viljelykasveja verrattuna kilpailijamaihin, kuten Yhdysvaltoihin, Brasiliaan ja Argentiinaan. Nykyisin EU:ssa myydään vain kahta viljelyyn sallittua muuntogeenistä tuotetta. Ainoastaan yksi, eli muuntogeeninen MON810-maissi, on hyväksytty elintarvikkeena käytettäväksi.

EU aikoo parantaa lupamenettelyä, jotta voidaan varmistaa sekä kuluttajien suojelu että muuntogeenisten tuotteiden sisämarkkinoiden toiminta.

Ehdotukset on vielä hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä