Navigatsioonitee

Geneetiliselt muundatud organismide kasvatamise üle otsustavad liikmesriikide valitsused ise - 14/07/2010

Mees kummardumas põllul taimede kohal © EL

ELi liikmesriigid saavad nüüd ise otsustada, kas lubada geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist oma riigis.

Komisjon teeb ettepaneku anda ELi liikmesriikidele vabadus otsustada selle üle, kas lubada geneetliselt muundatud organismide kasvatamist. Kõnealune teema on olnud vaidlusaluseks küsimuseks juba mitukümmend aastat.

EL lubab jätkuvalt kasvatada geneetiliselt muundatud organisme English (GMOsid), tuginedes teaduslikele soovitustele nende ohutuse kohta. Kuid iga liikmesriik eraldi on vaba piirama või keelama ELi poolt heaks kiidetud GMOde kasvatamist kas osaliselt või täies mahus ning kas kõigis või teatavates riigi piirkondades.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli sõnul on kogemused näidanud, et liikmesriigid vajavad suuremat paindlikkust, et otsustada, kus (kui üldse) GMOsid kasvatada.

ELi liikmesriikidel on GMOde küsimuses erinev seisukoht, mistõttu on neil raske võtta ühiseid otsuseid selle kohta, kas lubada geneetiliselt muundatud toodet või mitte.

Mõned on GMOde kasvatamise poolt, väites, et GMOd pakuvad suuremat saaki ning on kahjurite suhtes resistentsemad. Teised jällegi on seisukohal, et GMOd võivad kujutada ohtu tervisele ja keskkonnale. Paljud põllumajandusettevõtjad on mures, et GMOd saastavad tavalised ja mahepõllukultuurid, kuna viimaseid ei saa enam nii hõlpsalt GMO-vabade toodetena turustada.

ELis kasvatatakse vaid väheseid GM-tooteid võrreldes selliste suurtootjatega nagu Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja Argentina. Praegu müüakse vaid kahte GM- toodet ELis kasvatamiseks ning ainult ühte neist on lubatud kasutada ka toiduks - maisitüüpi MON180.

ELi heakskiitmise menetlust tuleb tõhustada nii tarbijakaitse kui ka siseturu toimimise seisukohast.

Ettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik nii ELi valitsuste kui ka Euroopa Parlamendi heakskiit.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad