Διαδρομή πλοήγησης

Καλλιέργεια ΓΤΟ: η ευθύνη στις κυβερνήσεις των κρατών μελών - 14/07/2010

Ένας άνδρας περιποιείται φυτά © EU

Οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν ν' αποφασίζουν οι ίδιες για το αν θα επιτρέπουν την καλλιέργεια εγκεκριμένων ΓΤΟ (γενετικά τροποποιημένων οργανισμών) στο έδαφός τους.

Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί στα κράτη μέλη η ευχέρεια να αποφασίζουν για την καλλιέργεια ή μη των γενικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους - θέμα το οποίο διχάζει επί δεκαετίες τα μέλη της Ένωσης.

Η ΕΕ θα εξακολουθεί να εγκρίνει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς English (ΓΤΟ) προς καλλιέργεια, με βάση τις επιστημονικές συστάσεις για την ασφάλειά τους. Οι κυβερνήσεις όμως θα είναι ελεύθερες να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ή όλων των εγκεκριμένων από την ΕΕ ΓΤΟ - στο σύνολο ή σ' ένα μέρος του εδάφους τους.

Ο επίτροπος Υγείας Τζον Ντάλι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η εμπειρία έχει δείξει πως οι χώρες της ΕΕ χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου ν' αποφασίζουν κατά πόσον - και πού - μπορούν να καλλιεργούνται οι ΓΤΟ.

Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές θέσεις στο θέμα των ΓΤΟ, γι' αυτό και είναι δύσκολο να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις σχετικά με την αδειοδότηση ή μη ενός γενετικά τροποποιημένου προϊόντος.

Κάποια από τα κράτη μέλη έχουν ταχθεί υπέρ, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν υψηλότερες αποδόσεις και είναι πιο ανθεκτικές στα παράσιτα. Άλλα όμως εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες καλλιέργειες μπορεί να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Πολλοί γεωργοί ανησυχούν ότι οι ΓΤΟ θα μπορούσαν να μολύνουν τις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους ως "προϊόντα χωρίς ΓΤΟ".

Στην ΕΕ υπάρχουν λίγες καλλιέργειες ΓΤΟ σε σύγκριση με χώρες-μεγάλους παραγωγούς, όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Αργεντινή. Αυτή τη στιγμή, μόνο δύο γενετικά τροποποιημένα προϊόντα πωλούνται προς καλλιέργεια στην ΕΕ, και μόνο ένα επιτρέπεται για τροφή, ένα είδος αραβοσίτου με την ονομασία MON810.

Η διαδικασία έγκρισης από την ΕΕ πρόκειται να βελτιωθεί, τόσο σε επίπεδο προστασίας του καταναλωτή όσο και σε επίπεδο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι