Sti

GM-afgrøder - regeringerne får ansvaret - 14/07/2010

Landmand i marken © EU

EU-landene afgør selv, om de vil tillade genetisk modificerede afgrøder på deres område.

Kommissionen foreslår at give EU-landene frihed til selv af afgøre, om de vil dyrke genetisk modificerede afgrøder. Spørgsmålet har delt EU i årtier.

EU vil fortsat tillade genetisk modificerede organismer English (GMO'er) til dyrkning baseret på videnskabelige anbefalinger om sikkerheden. De enkelte regeringer kan dog frit begrænse eller forbyde dyrkning af visse eller alle GMO'er, som er tilladt i EU - på hele eller en del af deres område.

Sundhedskommissær John Dalli udtaler, at erfaringerne viser, at EU-landene har brug for mere fleksibilitet til at afgøre, hvor GM-afgrøder eventuelt må dyrkes.

EU-landene har forskellige holdninger til GMO'er. Det gør det svært for dem at træffe fælles beslutninger om, hvorvidt de skal tillade et genetisk modificeret produkt.

Nogle er positive og mener, at GM-afgrøder giver større udbytte og er mere resistente over for skadedyr. Andre er stadig bekymrede for, at de kan være til fare for sundheden og miljøet. Mange landmænd frygter, at GMO'er vil kontaminere konventionelle og økologiske afgrøder og gøre det svært at markedsføre dem som GMO-fri.

EU dyrker færre GM-afgrøder end storproducenter som USA, Brasilien og Argentina. I øjeblikket sælges kun to GM-produkter til dyrkning i EU, og kun det ene er godkendt som fødevare - en type majs, der kaldes MON810.

EU's godkendelsesprocedure skal forbedres både af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og et velfungerende indre marked.

Forslaget skal godkendes af EU-landenes regeringer og Europa-Parlamentet.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links