Cesta

Geneticky modifikované plodiny - odpovědnost bude na vládách jednotlivých zemí - 14/07/2010

Zemědělec mezi rostlinami na poli © EU

Země EU by mohly rozhodnout, zda na svém území povolí pěstování schválených geneticky modifikovaných plodin.

Komise navrhuje, aby vlády členských států dostaly volnou ruku při rozhodnování, zda se v jejich zemi budou pěstovat geneticky modifikované plodiny. Jde o kontroverzní téma, které Unii rozděluje již několik desetiletí.

EU by podle tohoto návrhu i nadále schvalovala, které geneticky modifikované plodiny English (GMO) lze pěstovat (na základě vědeckých doporučení a poznatků o jejich bezpečnosti). Vlády v jednotlivých zemích by však mohly na svém území či jeho části pěstování všech nebo některých GMO (již povolených pro celou EU) omezit nebo zakázat.

Podle vyjádření komisaře pro oblast zdraví Johna Dalliho zkušenosti ukazují, že je potřeba, aby země EU mohly flexibilněji rozhodovat, zda a za jakých podmínek budou pěstovat geneticky modifikované plodiny.

Mezi členskými státy panují na problematiku GMO různé názory. Společné rozhodování o povoleních geneticky modifikovaných produktů je proto velmi obtížné.

Některé státy se ke GMO stavějí vstřícně. Jejich argumentem je, že tyto plodiny zvyšují výnosy a jsou odolnější vůči škůdcům. Jiné státy se nicméně obávají zdravotních a environmentálních rizik, která mohou být s těmito plodinami spojena. Mnoho zemědělců se obává, že GMO by mohly kontaminovat plodiny konvenčního a ekologického zemědělství a ty by pak nebylo možné uvádět na trh jako plodiny bez obsahu GMO.

V EU se pěstuje méně geneticky modifikovaných plodin, než je tomu např. v USA, Brazílii nebo Argentině, které patří k jejich největším producentům. V současné době se v Unii pro účely pěstování prodávají pouze dva geneticky modifikované produkty a jen jeden z nich je povolen jako potravina - jde o odrůdu kukuřice MON810.

Schvalování geneticky modifikovaných plodin v EU je třeba zkvalitnit. Musí lépe odpovídat jak nárokům na ochranu spotřebitele, tak na fungování vnitřního trhu.

Návrh musí schválit vlády členských států a Evropský parlament.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy