Sökväg

Hur ska framtidens jordbruk se ut? - 13/04/2010

En lantbrukare utfodrar sina kor© EU

EU vill ha dina synpunkter på jordbrukspolitiken inför en genomgripande reform 2013.

EU-kommissionen drar denna vecka igång en offentlig debatt om målen för EU:s framtida jordbrukspolitik. Översynen är ett led i EU:s nya långsiktiga ekonomiska strategi.

I ett tal i Europaparlamentet sade jordbrukskommissionär Dacian Cioloş att jordbrukspolitiken står inför stora utmaningar, t.ex. klimatförändringarna, livsmedels- och resursbrist och landsbygdens ekonomiska situation.

Konkreta förslag kommer att läggas fram i slutet av året, då kommissionen har gått igenom de synpunkter man får in från allmänheten. De nya förslagen ska träda i kraft efter det att det nuvarande stödprogrammet löper ut 2013.

Samrådet avslutas den 3 juni och kommissionen hoppas att det förutom jordbrukarna ska locka konsumenter, miljöorganisationer och djurrättsgrupper.

EU håller på att ta fram en ny ekonomisk plan för de kommande tio åren, den så kallade Europa 2020-strategin. Den kommer med stor sannolikhet att inverka på jordbruket, eftersom den bland annat går ut på att minska koldioxidutsläppen.

EU:s jordbrukspolitik ska ge bönderna en rimlig levnadsstandard, se till att vi har tillräckligt med mat till rimliga priser och bevara odlingslandskapet. Det årliga budgetanslaget är 55 miljarder euro, dvs. 40 procent av EU:s budget. Merparten går till jordbrukarna i form av direktstöd. Cirka 5 procent av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket.

Under de senaste årtiondena har EU reformerat sin jordbrukspolitik. Stöden är inte längre kopplade till produktionen och jordbrukarna har fått större utrymme att odla det som marknaden efterfrågar.

Enligt en ny opinionsundersökning DeutschEnglishfrançais har jordbrukspolitiken ett brett stöd. Sex av tio intervjuade säger att de stöder dagens utgiftsnivå eller att de till och med vill se högre anslag.

EU vill nu gå vidare med sina reformer. I sitt tal varnade Dacian Cioloş för att det är mycket som står på spel: "Det som världen har upplevt de senaste två åren är en påminnelse om detta."

Under 2008 steg livsmedelspriserna snabbt och oväntat, vilket utlöste protester i många länder. Förra året gick EU:s mjölkbönder ut på gatorna och protesterade mot fallande mjölkpriser.

EU:s jordbrukspolitik efter 2013 - Dina synpunkter är viktiga

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar