Kruimelpad

De toekomst van de Europese landbouw: Uw mening telt! - 13/04/2010

Boer voedert zijn koeien © EU

De EU start met een maatschappelijke discussie over de hervorming van het landbouwbeleid in 2013.

De Commissie heeft deze week aangekondigd dat het landbouwbeleid grondig wordt herzien. Het wiordt aangepast aan de nieuwe langetermijnstrategie voor de EU-economie.

In een toespraak voor het Europees Parlement heeft landbouwcommissaris Dacian Cioloş gezegd dat de landbouw grote uitdagingen staan te wachten, zoals klimaatverandering, voedsel- en grondstoffenschaarste, en knelpunten in de plattelandseconomie.

Hij wil tegen het einde van het jaar met voorstellen komen. Die moeten ingaan wanneer het lopende financieringsprogramma in 2013 verstrijkt.

Maar eerst wil hij weten hoe boeren, consumenten, milieu-activisten en dierenwelzijnorganisaties erover denken. Daarom organiseert hij een openbare raadpleging, die eind juni moet zijn afgerond.

De EU werkt aan een economisch tienjarenplan: Europa 2020. Dat zal verstrekkende gevolgen hebben voor de landbouw, onder andere omdat de nadruk op een CO2-arme economie komt te liggen.

Het EU-landbouwbeleid (GLB) probeert boeren een redelijk inkomen te garanderen, voor voldoende voedsel tegen redelijke prijzen te zorgen en het karakter van het Europese platteland te bewaren. Met een prijskaartje van 55 miljard euro per jaar, slokt het 40% van de EU-begroting op. Het grootste deel daarvan gaat op aan inkomensondersteuning van de boeren. Ongeveer 5% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw.

De EU heeft in de afgelopen decennia al flink gesleuteld aan het landbouwbeleid: de productiegerelateerde steun is afgeschaft en boeren hebben meer vrijheid om te produceren waar de markt behoefte aan heeft.

Uit een recente EU-enquête DeutschEnglishfrançais blijkt dat dat beleid brede steun geniet. 60% van de ondervraagden zegt in te stemmen met het huidige budget of met een verhoging ervan.

Bij deze nieuwe stap in het hervormingsproces waarschuwt EU-commissaris Cioloş dat er veel op het spel staat: "De gebeurtenissen van de laatste twee jaar zijn daar het beste bewijs voor."

In 2008 werd de wereld opgeschrikt door een abrupte en forse stijging van de voedselprijzen die in vele landen tot protesten hebben geleid. En vorig jaar gingen de Europese melkveehouders de straat op uit woede over de ingestorte melkprijzen.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013: Uw mening telt!

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links