Navigatsioonitee

Esitage oma seisukoht seoses Euroopa põllumajanduse tulevikuga - 13/04/2010

Põllumajandusettevõtja söödab lehmi © EU

EL käivitab põllumajanduspoliitikat käsitleva avaliku arutelu enne 2013. aasta suuremaid reforme.

Komisjon teatas sel nädalal kavast vaadata põhjalikult üle oma põllumajanduspoliitika, et viia see kooskõlla ELi uue pikaajalise majandusstrateegiaga.

Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes pidas volinik Dacian Cioloş põllumajanduspoliitika peamisteks väljakutseteks kliimamuutust, toiduainete kättesaadavust ning survet ressurssidele ja maapiirkondade majandusele.

Muudatusettepanekud koostatakse käesoleva aasta lõpuks, kui komisjon on avalikkuse seisukohad läbi vaadanud. Muutused jõustuksid pärast praeguse rahastamisprogrammi lõppemist 2013. aastal.

Juunis lõppeva konsultatsiooni käigus loodetakse saada tagasisidet lisaks põllumajandusettevõtjatele ka tarbijatelt, keskkonnaaktivistidelt ning loomade õiguste eest võitlejailt.

ELis on praegu päevakorras 10 järgmise aasta majandusstrateegia Euroopa 2020. Tõenäoliselt on ka mõju põllumajandusele kaugeleulatuv - osalt tänu panustamisele väheste süsinikuheidetega majandusele.

ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärk on tagada põllumajandusettevõtjatele mõistlik elustandard, kindlustada piisavad toiduvarud õiglase hinna eest ning säilitada Euroopa maapiirkondade pärand. Põllumajanduse osakaal ELi eelarves on umbes 40 protsenti (55 miljardit eurot aastas). Enamus sellest makstakse põllumajandusettevõtjatele otsetoetustena. Põllumajanduses tegutseb umbes 5 protsenti tööealisest elanikkonnast.

Viimastel aastakümnetel on EL viinud põllumajanduspoliitikas ellu ulatuslikke muutusi, kaotades tootmisele põhineva abi andmise ning võimaldades põllumajandusettevõtjatel orienteeruda rohkem turu nõudmisele.

Hiljuti avaldatud ELi uurimuses DeutschEnglishfrançais näidatakse, et poliitikal on ulatuslik toetus. 10-st vastanust 6 toetavad praegust kulude taset või eeldavad isegi suuremat eelarvet.

EL kavandab täiendavaid reforme. Volinik Cioloş peab panuseid kõrgeks. Ta viitab maailmas kahe viimase aasta jooksul toimunud sündmustele kui asjakohasele meeldetuletusele.

2008. aastal koges maailm kiiret ja järsku toiduainete hindade tõusu, mis tekitas paljudes riikides protestimeeleolusid. Eelmisel aastal tulid ka Euroopa piimandusettevõtjad tänavatele, et avaldada meelt piimahindade languse vastu.

Ühine põllumajanduspoliitika pärast aastat 2013. Teie arvamus on oluline

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad