Cesta

Zapojte se do diskuze o budoucnosti evropského zemědělství - 13/04/2010

Zemědělec krmí krávy © EU

Evropská komise zahájila veřejnou diskuzi o zemědělské politice EU, která by do roku 2013 měla projít velkou reformou.

Evropská komise oznámila tento týden plán na reformu zemědělské politiky EU jako součást nové dlouhodobé ekonomické strategie Unie.

Evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloş ve svém projevu v Evropském parlamentu vyjádřil obavu, že společná zemědělská politika bude muset čelit velkým výzvám, jako je změna klimatu, nedostatek potravin či zvýšené využívání zdrojů a tak na venkovské ekonomiky.

Komise vyhodnotí názory veřejnosti a do konce tohoto roku předloží své návrhy na změny. Ty by vstoupily v platnost po skončení současného programu financování zemědělství v roce 2013.

Očekává se, že konzultace, která skončí v červnu, se kromě zemědělců zúčastní i spotřebitelé a ochránci životního prostředí a zvířat.

Evropská unie v současné době rozvíjí desetiletý hospodářský plán, tzv. strategii "Evropa 2020". Ta bude pravděpodobně mít dalekosáhlý dopad na zemědělství, zejména kvůli důrazu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Zemědělská politika Unie se snaží zaručit zemědělcům dostatečnou životní úroveň, zajistit dostatek potravin za rozumné ceny a zachovat dědictví evropského venkova. Ročně se na ni vynakládá okolo 55 miliard eur, což je asi 40 % rozpočtu EU. Většina těchto prostředků je vyplácena přímo zemědělcům ve formě dotací. V zemědělství pracuje přibližně 5 % práceschopného obyvatelstva.

V posledních desetiletích prošla tato politika značnými změnami. Bylo například zrušeno odvozování výše zemědělské podpory od výroby a zemědělci získali větší volnost reagovat na požadavky trhu.

Nedávný průzkum veřejného mínění DeutschEnglishfrançais ukázal, že tato politika má širokou podporu občanů. Šest z deseti dotazovaných podpořilo současnou úroveň financování zemědělství nebo i jeho navýšení.

Komisař Cioloş však varoval před přílišným optimismem: "Události z posledních dvou let ve světě nám musí posloužit jako memento."

V roce 2008 zažil celý svět prudký nárůst cen potravin, který v mnoha zemích vedl k protestům občanů. Loni se zase do ulic vydali evropští chovatelé mléčného skotu, aby vyjádřili své rozhořčení nad klesajícími výkupními cenami mléka.

Zapojte se do diskuze o podobě společné zemědělské politiky po roce 2013

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy